İlk kez Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelmişti: Yüzde 95'i tamamlandı