Yapışık dördüz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı