01 Kasım 2020 Pazar / 15 RebiülEvvel 1442
Gece modu

“Sıkışmış Bireysellikler” tuvale yansıdı

Sanatçı Neveser Özenbaş’ın Galeri Artist LAB’ da açacağı ve 10.03.2014- 29.03.2014 tarihleri arasında görülebilecek. “Sıkışmış Bireysellikler” sergisinde, mekanların hareketliliğini ve bunun insanları nasıl dönüştürdüğünü ve değiştirdiğini görünür kılmakta ve bu duruma dair bir farkındalık yaratmaktadır.

11 Mart 2014 Salı 16:20 - Güncelleme: 11 Mart 2014 Salı 16:20


Sanatçı resimlerinde vurguladığı ve ince ince işlenmiş iplik görünümlü boya katmanları, biyo-politika ve kent ilişkisini netlikle söylemin merkezine taşımaktadır. Gündelik ilişkiler içerisinde iç içe geçen insan yaşamları, hızlı kent yapısı ve yaşamının toplumu birer mutant’a dönüştürmesi gibi, dönüşmektedir. Böylece ortaya farklı bir mitoloji çıkmaktadır ki, Neveser Özenbaş’ın görünür kıldığı ve farkındalık yarattığı mitolojik anlatımın bu olduğu rahatlıkla öne sürülebilir. Bireysel bazda yalnızlaşma, içe kapanma, şiddete maruz kalma gibi olgularla açıklanabilecek bu durum, toplumsal bazda linç kültürüne, kitlesel şiddete ve toplumsal acılara kadar genişletilebilecek geniş bir perspektife sahiptir.

Kent ve birey bağlamında toplumsal bazda ortaya çıkan bu olgular bireye yeni yaşam biçimleri, kişisel gelişim teorileri, sürekli hastalık ve fobi üretme, depresyon ve obsesif davranışlar geliştirmek gibi reflekslerle sirayet etmektedir. Bir değil birden çok anlam katmanları bulunan kent ve birey, kent ve kent yaşamı ve daha dar alanda kent, birey ve sanat ilişkisinin farklı görünümleri Neveser Özenbaş’ın bu son serisinde gösterilen olgular arasında. İzleyiciler olarak bizlere düşense, sanatçının ürettiği bu anlam katmanlarını ve işaret sistemlerini çözerek, nasıl bir kente ve nasıl bir insan yaşamına sahip olduğumuzu görmek ve iyisini talep edebilmenin yollarını aramak.

Sanatçı Neveser Özenbaş’ın Galeri Artist LAB’ da açacağı “Sıkışmış Bireysellikler” sergisi 10.03.2014- 29.03.2014 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.