21 Ekim 2020 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Kadın istihdamı için dev teşvik paketi masada

ÇALIŞMA BAKANI FARUK ÇELİK kadın istihdamını teşvik etmek için, doğum izni, ücretsiz doğum izninde geçen sürenin değerlendirilmesi, çocuk yardımı, kamu kurumlarında kreş, SSK’lı annelerin borçlanabilecekleri çocuk sayısı, çocuk sayısına göre emeklilik yaşı gibi düzenlemeler içeren çalışmanın devam ettiğini söyledi.

Neşe Sarıdoğan06 Mart 2013 Çarşamba 00:38 - Güncelleme: 06 Mart 2013 Çarşamba 00:39

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, hükümet olarak hedeflerinin kadın istihdamını yüzde 38’e çıkarmak olduğunu söyledi. Bunun için çok alternatifli bir teşvik paketi üzerinde çalıştıklarını açıklayan Çelik, “Doğum izni, doğum izninden sonra işe dönüş, çocuk yardımı, çocuk sayısına göre emeklilik yaşı gibi birçok alternatif masamızda” dedi. Çelik ile Dünya Kadınlar Haftası’nda kadın istihdamını konuştuk.

Hedef yüzde 38 istihdam 

-Türkiye’de kadının çalışma hayatındaki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kadının önemini kavramış bir nesil peşindeyiz. Kadını dezavantajlı durumdan kurtarmak. Kültürel yapımız, inanç değerlerimiz, geleneklerimiz, coğrafyamız açısından kadına erkekten çok daha fazla sorumluluk yükleniyor, eviyle, işiyle, çocuğuyla. Bir anlamda son derece üzücü bir durum. ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ ifadesinin hakkını vermek gerekiyor. O kültüre, bilince ulaşmamız gerekiyor. Bunu sağlayacak bir eğitim sistemi, sosyal yapı inşallah önümüzdeki süreçte hızlı şekilde oluşacak diye düşünüyorum.

-Kadın istihdam oranı düşük mü? Hükümet olarak istihdamı artırmak için neler yaptınız?

Kadın istihdamı yüzde 30.2’lerde, Avrupa ülkelerine göre geride. Ancak kadınların istihdama katılma oranı artıyor. Son yıllarda kadınların çalışma hayatındaki görünürlüğünde önemli mesafeler kat ettik. İstihdam paketlerinde, kadınların istihdamını teşvik için özel hükümler getirdik. Kadınlarda işgücüne katılma oranı 2004’de yüzde 23,3 iken, Kasım 2012’de yüzde 30,2, istihdam oranı 2004’te yüzde 20,8 iken Kasım 2012’de yüzde 26,7 oldu. 2004’ten bu yana kadın işgücü 2 milyon 783 bin, kadın istihdamı 2 milyon 420 bin artmıştır. Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 11,6. Ulusal İstihdam Stratejisi’ni hazırladık. Hedefimiz, kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 38’e çıkarmak.

-Doğum izninin artırılması gibi düzenlemelerin kadın istihdamını azaltacağı görüşü de var

Aile bütünlüğünü güçlendirici bir kadın istihdamı. Çünkü bizim sosyal yapımız böyle, bizde büyük aile modeli halen yaygın, rahatsız edici değil. Bizdeki merhamet duyguları, insana, kadına, aileye, anneye, babaya bakış ortada. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlıklı birey için bebeklerin en az 2 yıl emzirilmesi gerekiyor. Bu açıdan, bir yandan sağlıklı bireyler yetiştirmek ve aile bütünlüğünü korumak, bir yandan da kadın istihdamını artırmak temel hedefimiz. Bunları görerek kadın istihdamı nasıl teşvik edilecek, doğum öncesi-sonrası nasıl uyarlanmalı, çünkü bütünlük içinde bu teşviklerin sağlanması gerekiyor. Buna bağlı olarak mesleki eğitim sorununun çözülmesi gerekiyor. Kadın istihdamının iş gücüne katılmasının önündeki engelleri sağlıklı bir şekilde aile bütünlüğü içinde çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Borçlanılabilecek çocuk

-Kadın istihdamı teşvik paketi ne gibi düzenleme içeriyor?

Nüfus artış hızını gözeten, aile birliğini sağlayan, sağlıklı nesillerin yetişmesini teşvik eden bir istihdam politikasını hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu hedefleri dikkate alan ve kadın istihdamını teşvik etmek için, doğum izni, doğum izninden sonra işe dönüşler, memur olan annelerin, ücretsiz doğum izninde geçen sürelerinin değerlendirilmesi, çocuk yardımı, kamu kurumlarında kreş, SSK’lı annelerin, borçlanabilecekleri çocuk sayısı, çocuk sayısına göre emeklilik yaşı gibi birçok alternatif masamızda.

Çalışmalarımız devam ediyor.

Demokratik tepkiler gösterilir ama vatandaşın işi aksatılmaz

-Kamu çalışanlarının iş bırakma eylemine bakışınız nasıl?

Demokrasilerde hak arama yolu vardır ama bunlara başvurmadan milleti mağdur edecek bir kamu yönetimi anlayışı olur mu? İş bırakma gibi hukuksuz eylemleri kabul edilebilir değil. Mesai ücretleriyle ilgili diyorlar bunun için iş bırakmak bence son derece yanlış bir durum. Bu konuda nerede sorun yaşanıyorsa gelip bakanlıkta konuşulur, tartışılır. Neyi konuşmamışız? Çözüm istenen bir şey varsa bunları konuşabiliriz birçok konuyu çözdük çözebiliriz. Çünkü bizim amacımız kamu çalışanını mağdur etmek değil ki, bizim görevimiz kamu çalışanının bir hakkı var da mağduriyet yaşanıyorsa bunu çözmektir. Diyalog ise diyaloğa açığız. Bununla ilgili belli saatlerde demokratik tepkinizi gösterebilirsiniz ama vatandaşın işini aksatma hakkınız yoktur.