Mars geri hareketine başlıyor, planlar değişebilir