Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Avni Tarhan
tarhanavni@gmail.com
Yazarın Sayfası

Sporda eleştiri

15 Kasım 2014 Cumartesi

Ülke sporunun kalkınması için yol gösterici ve yapıcı  tarzda eleştiriler sporun vazgeçilmez temel unsarlarındandır.Bir insan her zaman başarılı olur diye bir kaide yoktur. Sporda heleki güreşte başarı yolu hayli uzun, çetrefilli, yokuş ve engebedir.

Bir yıldız sporcuyu uluslar arası arenada başarının üst basamağına taşımak istiyorsanız 15 yılı göze almanız lazım. Hal böyle iken Çeşitli vaadlerle göreve talip olup Türk güreşini sırtlamaya çalışan federasyonlar her dönem eleştirilegelmiştir. Türkiyemiz de çok tuhaf bir huy vardır. Eleştiren kimseler hep hasım görülür ve onun hakkında buğuz edilir. Bu hiç hoş bir tutum değildir. Güreşi yöneten  tüm federasyonlar ile,  biz güreş yapan basın mensuplarının da tek amacı vardır. Tüm zamanların en başarılı branşı güreşin ayakta kalması, başarılarının sürmesidir. Bunun dışında insan ne düşünebilir.

Bilindiği üzere Türk güreşi yıllar yılı alt yapıdan üst yapıya düzgün bir yapılanma içinde maalesef olamamıştır. Zaman zaman kamu kuruluşlarındaki özelleştirmeler sonucu güreşin kamudaki gücü azalmıştır. Öte yandan güreşimize  hiç elini uzatmayan özel sektörde güreşe hep mesafeli durmuştur.

Yıllardır Türk güreşini sürüklemek uluslar arası arenaya taşımak görevi Başta belediyelerimiz ve kamu kuruluşlarımızdan birkaç köklü kulüplerimiz vasıtası ile olmuştur. İyi vardır,  iyinin iyisi,  iyinin iyisinin daha da iyisi vardır. Nasıl sonuç alırsanız alın rehavete düşmemeniz için mutlaka eleştiri alacaksınız. Bu eleştirileri olumlu algılayıp insan geleceğe umutla bakmaya gayret etmelidir. Noksansız eksiksiz Cenab-ı Allahtan başka kimse yoktur.

Son söz olarak: Türk güreşinin tarihin her döneminde olduğu gibi başarılı olabilmesi için çok sistemli planlı bir yapılanmaya girmesi şarttır. Başarılı ülkelerde güreşin alt ve üst yapısı  için çok ciddi yapılanmalar vardır. Bizde Türk güreşine en uygun yapılanmayı tesbit ederek kendimize bir rota çizmeliyiz. O nedenle güreşteki yapıcı  eleştirileri külfet sıkıntı  değil, nimet olarak değerlendirmeliyiz. Çünkü güreşimize bu gerekli.