21 Ekim 2020 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1442
Gece modu

Köşe Yazarları ve Köşe Yazıları

Mahir KAYNAK
mkaynak@stargazete.com
Yazarın Sayfası

Ters tepti

19 Ocak 2013 Cumartesi

Paris’te üç kadının öldürülmesinin büyük tepkilere yol açacağı düşünülüyordu ama bir barış rüzgarı esti. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Aynı olay bir kitlede büyük ters etki doğurmak için hazırlanır ama o kitle gerçeği öğrenmişse onun gereği yapılır. Ancak birçok yönetim bunu bilmediği için yanlış tepkilerin kaynağı olur.

Günümüzdeki benzeri olaylar bir tepkinin sonucu değil bir odak tarafından hazırlanmış provokasyonlardır. Eğer bu eyleme karşı provokatörlerin beklediği tepkiyi gösterirseniz hasmınız kazanmış olur. Zaten onlar davranışlarınızı incelemiş ve istedikleri tepkiyi göstereceğiniz bir eylem hazırlamışlardır. Bazen göstereceğiniz tepkiyi de onlar hazırlar. Mesela Kürt meselesi onların istedikleri yönde gelişmiştir. Kürt hareketi olarak algılanan PKK bir marka olarak kullanılmış, iyi hazırlanmış operasyonlarla bir Kürt-Türk çatışması yaratılmaya çalışılmıştır. Gerçekte örgüt devlete veya diğer halk kesimlerine karşı kurulmamıştı, Kürtlerin feodal yapısı değiştirilmek isteniyor ve yönetimler buna karşı olduğu için onlar da hasım haline geliyordu. Aşırı milliyetçiler Kürt kelimesi geçen her sözü ayrılıkçılık kabul ediyor ve yönetimi şiddete teşvik ediyordu. Oysa buna hiç gerek yoktu mesela günümüzde dünyanın birçok ülkesinin içine girdiği ve kendi politikalarına yardım edecek eylemler uygulatmalarına rağmen hükümetin izlediği politika sayesinde barışa yaklaşılmaktadır.

Kürt hareketi başlangıcından beri bir bölünme eylemi değilken böyle kabul edilmiş ve hareketi bastırmak için şiddet kullanılmıştır. Şüphesiz elinde silahla ayağa kalkanlar silahla karşılık görecektir. Yönetimin şefkatle yaklaşması gereken ve sorunların çözümünde yardımcı olması beklenen olayda hiç araştırma yapmadan ve bilmediği bir hastalığı tedavi edermişçesine tedbirler alırken hastalığın şiddetlenmesine sebep olunmuştur.

Eğer bir hareket doğru sebeplere dayanıyorsa başarılı olabilir. Ancak yanlış politikalar sorunu çözmek yerine daha zor hale getirebilir. Bir kişinin Kürt olması kendi tercihi değildir. Öyle yaratılmıştır ve onu kabul etmek Allaha itaattir. Şu halde hiç kimse doğuştan sahip olduğu biçim nedeniyle eleştirilemez. Zaten herkes doğuştan gelen olumlu sıfatı kullanır. Sesi ya da kendisi güzel olan herkes kendi eseri olmayan bu niteliklerinden faydalanır. Ayrıca bir soydan gelmek neden övünç sebebidir veya o kişi bu soy hakkında tarihte olmuş değerlendirmeler nedeniyle baskıya uğramaktadır. Aslında birçok insan bu yüzden gördüğü aşağılanma yüzünden isyankar olmuştur.

İnsanları doğuştan gelen sıfatları nedeniyle öven ya da kötüleyen kişiler halk arasında övülen veya aşağılanan kimselerdir. Ülkemizde Kürt karşıtlığı maalesef milliyetçilik sayılmıştır. Ben kendimi milliyetçi sayarım ama bunu soy farklılıklarına göre tanımlamam. Ayrıca kendini milliyetçi sayan kimseler yaşadığımız ayrışma iddialarının önemli faktörü olmuşlardır. Oysa Türk ve Kürt tarihte beraberlerdi. Şimdi ise büyük bir devlet olmanın yolunun bu Devletin içinde birleşmek olduğunu gözardı etmemelidirler. Önümüzdeki dönemde bütünleşme Kürtler için güçlü olmanın tek sebebidir ve bu devletin yönetilmesinde sağlanacak beraberlik büyük ve müreffeh olmanın tek ve vazgeçilmez bir unsurudur.