Tüm Yazarlar
Mehmet Bulut Yazıları
Dünyanın ilk 10’una doğru
Mehmet Bulut
Dünyanın değişik bölgeleri ve Avrupa’nın belli başlı ülkelerini de derinden etkileyen ekonomik ve finansal krizlere karşın Türkiye, istikrar içinde büyüyen bir ekonomik modeli hayata geçirmeyi başarmıştır. Hem reel ve hem de finansal piyasalardaki istikrar yanında, ihracat, istihdam, kamu finansman dengesi ve büyüme alanındaki gelişmeler önümüzdeki on yıllardaki hedefler bakımından ümit vericidir.