Tüm Yazarlar
Selman Dilek Yazıları
Almanya: Bir kış masalı
Selman Dilek
Halen Alman kimliği üzerine belirgin tartışmalar yapılamaz, entelektüel camiada İslam toplumun bir parçası olarak görülemezken, halkın doğal süreci içerisinde yabancıyı içselleştirmeden göçmenlerin topluma uyumu ve bağlılığı nasıl konu edinilebilir?
Avrupa’da oryantalizmin yeni yüzü olarak İslamcılık algısı
Selman Dilek
Batı’da İslamcılık farklı çehreleriyle tartışma konusu olabilseydi bu, hem Müslüman toplum açısından hem de Batılı toplumlar için önemli imkânlar sunabilecekti. Fakat bir taraftan Müslüman toplumun içerisinde bulunduğu varoluş mücadelesi, diğer taraftan Batı kamuoyunun İslamcılığı Selefi/Vahhabi akımlarla eşdeğer tutması, bu ihtimali mümkün kılmıyor.