Cüneyd Kosal'ın nota arşivi araştırmacılara ışık tutacak

İstanbul Musikisi’nin son dönemlerinde yetişen kanun sanatkarı, bestekar ve oluşturduğu nota arşivi ile geniş bir koleksiyona sahip olan Cüneyd Kosal’ın nota arşivi İSAM tarafından dijitale aktarılıyor. 1863’ten 2018’e kadar birçok döneme ait eserleri barındıran bu arşiv kuşkusuz müzik araştırmacılarına büyük kolaylık sağlayacak.  

MERVE YILMAZ ORUÇ08.03.2019  20:17 - Güncelleme: 08.03.2019  20:17

Cüneyd Kosal’ın altmış beş yıl boyunca meydana getirdiği müzik arşivi ve kütüphanesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Klasik Türk Müziği Yönetmenliği’nin bir projesi olarak 2010 yılında İSAM Kütüphanesi’ne devredilmişti. Kosal’ın arşivinde ihtiva ettiği 150 bin civarı nota ile “En Zengin Türk Musiki Nota Arşivi” sayılan koleksiyonda, 200’e yakın el yazması nota defteri ve çok sayıda perakende nota nüshaları bulunuyor. Ayrıca koleksiyonda Türk müziği hakkında 478 adet kitap ve Musiki Mecmuası, Türk Musikisi Dergisi, Musiki ve Nota Dergisi ve Türk Musikisi Klasikleri Mecmuası’nın muhtelif sayıları mevcut. Bunlara ek olarak Kosal’a ait besteler, Kanto Mecmuaları, Müntehabat ve Gıda-yı Ruh gibi Osmanlıca nota mecmuaları, Şamlı İskender notaları, Hamparsum defterleri, fasıllar, birçok bestekarın eserlerini ihtiva eden isim dosyaları, nazariyat ders notları ve antolojiler yer alıyor. Kosal’a ait arşivde öncelikle bir ön inceleme yapılarak notaların nitelik ve nicelikleri ortaya konulmuş. Ardından, perakende notalar üzerinde TRT ses sanatçısı Filiz Şatıroğlu tarafından çeşitli işlemler yapılarak notalar makamlarına göre tasnif edilmiş, dosyalanmış ve etiketlenmiş. Perakende dosyalar; sözlü eserler, saz eserleri ve tasavvuf musikisi olarak bölümlerde toplanmış. Biz de bu arşivi TDV İSAM Kütüphanesi arşiv uzmanı Neslihan Aracı Güler ile konuştuk. Cüneyd Kosal’ın muhtelif kaynaklardan toplayarak bir araya getirmiş olduğu el yazısı nota defterlerinin arşivin önemli bir parçasını oluşturduğunu vurgulayan Neslihan Hanım sözlerini şöyle sürdürdü: “Defterlere öncelik verilerek, ilk planda bunlar dijitale aktarılıp kullanıma açıldı. Defterlerdeki eserler, Kosal’ın Excel programı üzerinde oluşturduğu veri tabanı temel alınarak eser eser tanımlandıktan sonra eser bilgileri ve dijital formları eşleştirildi. Dijitalleştirme servisimizin yaptığı işlemlerden sonra veri ve materyal tutarlılıklarının sağlanmasının ardından bilgiler araştırmacıya açılır hale getirildi. Halihazırda 107 adet defterdeki 5.398 eser, veri tabanında kullanıma açıldı. Araştırmacılar eserlerin ‘güfte yazarı’, ‘bestekar’, ‘makam’, ‘usul, ‘form’ ve ‘eserin ilk dizesi’ alanlarından arama yaparak bilgilere ve notalara ulaşabilir. Geri kalan el yazması defterlerin kullanıma açılmasının ardından daha fazla yekün tutan perakende dosyalar ve diğer malzemeler de aynı işlem ve süreçlerden sonra araştırmacıya hazır hale getirilecek.” 

KOLEKSİYONDA NADİR ESERLER VAR  

Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi en zengin Türk musikisi nota arşivi olma özelliğine sahip. Kosal’ın kanun icrası ve bestelerinin yanında Türk musikisine yaptığı en önemli katkı, nota yazıcılığı. Meşk usulü ile çalışılmasından dolayı yeni nesillere aktarılamayan eserlerin notaları, Kosal sayesinde gün ışığına çıkabilmiş. Cüneyd Kosal, Türk musikisi ve özellikle 5 bin civarı tasavvuf musikisi eserini notaya aktararak kaybolmaktan kurtarmış. Kosal’ın hayatı boyunca emek verdiği arşive, yurt içi ve yurt dışından pek çok araştırmacının ilgi gösterdiğini belirten Neslihan Hanım, “Koleksiyonda tek nüsha bulunan nadir eserler olduğu gibi onlarca farklı nota yazımının görülebildiği eserler de mevcut. Böylelikle kullanıcılar eserleri karşılaştırmalı olarak inceleyebilme imkânı bulabilecek. Ayrıca koleksiyonun çeşitliliği, çok farklı türde eser formlarının notalarına erişimi mümkün kılıyor.” şeklinde konuşuyor.  Bu anlamda müzik araştırmacılara büyük katkı sunacak bu arşive http://ktp2.isam.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Bu koleksiyonun, klasik eserlere ait nota külliyatımızın eksiklerini gidereceğini belirten Neslihan Hanım, “TRT repertuarında bulunmayan eserlere ve bunların farklı nüshalarına bu veri tabanı ile erişme imkânına sahip olabileceğiz.” diyor.

Başkan Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama

Çarpıcı rapor yayımlandı! İşte ABD’nin yeni Türkiye politikası
Çarpıcı rapor yayımlandı! İşte ABD’nin yeni Türkiye politikası

Çarpıcı rapor yayımlandı! İşte ABD’nin yeni Türkiye politikası

Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan dikkat çeken çıkış
Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan dikkat çeken çıkış

Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan dikkat çeken çıkış

İsrail'le yaptıkları anlaşmayı iptal ettiler
İsrail'le yaptıkları anlaşmayı iptal ettiler

İsrail'le yaptıkları anlaşmayı iptal ettiler

12 ülke bugün masaya oturacak! Merkel'in Libya planı!
12 ülke bugün masaya oturacak! Merkel'in Libya planı!

12 ülke bugün masaya oturacak! Merkel'in Libya planı!