Türk sineması dünya markası olma yolunda ilerliyor 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı kapsamında Ulusal Sinema Müzesi ve Arşivi kurulacak.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 03:32 - Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:05

Türk sinemasının dünyada tanınan bir marka haline gelmesi için bu endüstrinin gelişimi sağlanarak, uluslararası rekabet gücü artırılacak. 

On Birinci Kalkınma Planı’nda, kültür ve sanatla ilgili başlıklar da yer aldı. Buna göre kültürün temel unsurları, ülke tarihinin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurları tiyatro ve sinema aracılığıyla, belgesel, dizi ve çizgi filmlerle anlatılacak.

Türkiye’nin önemli bir film çekim merkezi haline gelmesi amacıyla ülkede çekimi yapılacak yabancı yapımlar desteklenecek. Ulusal Sinema Müzesi ve Arşivi kurulacak. Sinema yapım, dağıtım ve gösterim faaliyetlerinde tekelleşmenin önüne geçmeye yönelik düzenlemeler yapılacak, kültür merkezi ve benzeri yapıların sinema statüsüyle kullanımının teşviki sağlanacak. Plan çerçevesinde, 2018’de 195 olan desteklenen sinema proje sayısının 2023’te 1170’e çıkarılması hedefleniyor. Plan kapsamında, özel tiyatrolara verilen destekler artırılacak. Kaliteli görsel-işitsel içerik üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik koordinasyonu ve istatistiki altyapıyı içeren düzenlemeler yapılacak. Fikri haklara yönelik tanıtım, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. 

Kültür istatistikleri uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirilecek ve tek bir veri tabanında toplanacak. Kültür endüstrileri ve kültürel girişimlere yönelik mevcut desteklerin etki analizi yapılacak, kapsayıcı, objektif ve kolay erişilebilir destek mekanizmaları geliştirilecek. Kültür endüstrilerine sağlanan destekler, özellikle eğitim, sertifikasyon ve Ar-Ge faaliyetleri artırılacak.

Kültür endüstrilerine verilecek desteklerde tarihi, milli ve kültürel değerleri tanıtıcı, toplumsal birlik ve aidiyet hislerini güçlendirici alanlara öncelik verilecek, klasik sanatlara pozitif ayrımcılık yapılacak.                             

Muş'ta sıra dışı görüntü...