18 Ağustos 2022 Perşembe / 21 Muharrem 1444

Münafikun suresi tefsiri,meali: Okunuşu ve anlamı! Münafikun suresi ne için okunur, neye iyi gelir?

Münafikun suresinin tefsiri ve anlamı, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri anlayarak okumak isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peygamber Efendimiz bir Hadis-i şerifinde, 'Kim Münâfikûn sûresini okursa, nifâktan kurtulur.' buyurmuştur. Peki Münafikun suresi neye iyi gelir, ne için okunur? İşte Münafikun Suresinin tesfiri, meali ve Türkçe-Arapça okunuşu

26 Haziran 2022 Pazar 09:26 - Güncelleme:

Münafikun suresinin faziletleri Müslümanlar tarafından merak ediliyor. İsmini 'Münafık' kelimesinden alan Münafikun Suresinin tesfirinde; İnançlı olduklarını iddia eden fakat Allah'a ve Peygambere inanmayan insanlardan söz edilmektedir. Peki Münafikun suresi ne için okunur, neye iyi gelir? İşte Münafikun suresi tefsiri,meali: Okunuşu ve anlamı

Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, münafıkların genel karakter veözelliklerinden bahsettiği için bu adı almıştır. Mushaftaki sıralamada altmış üçüncü, iniş sırasına göre yüz dördüncü sûredir. Hac sûresinden sonra, Mücâdele sûresinden önce Medine'de nâzil olmuştur.

Münafikun Suresi, nifaktan, haset kilerin kötülüğünden ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak için okunan surelerden biridir. Yüce Allah, Münafikun Süresi'nde münafıklardan ve inançlı görünüp insanları Allah'ın yolundan çevirenlerden bahsetmektedir. Münafikun Suresi elbette şifa ve dua niyetine okunduğunda birçok konuda iyi gelmektedir. Peki Münafikun suresi neye iyi gelir? İşte Münafikun Suresi anlamı, tefsiri ve Türkçe okunuşu

MÜNAFİKUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1. İza caekelmunafikune kalu neşhedu inneke leresulullahi vallahu ya'lemu inneke leresulullahi vallahu yeşhedu innelmunafikıyne lekazibune.

2. İttehazu eymanehum cunneten fesaddu 'ansebiylillahi innehum sae ma kanu ya'melune.

3. Zalike biennehum amenu summe keferu fetubi'a 'ala kulubihim fehum la yefkahune.

4. Ve iza reeytehum tu'cibuke ecsamuhum ve in yekulu tesma' likavlihim keennehum huşubun musennedetun yahsebune kulle sayhatin 'aleyhim humul'aduvvu fahzerhum katelehumullahu enna yu'fekune.

5. Ve iza kıyle lehum te'alev yestağfir lekum resulullahi levvev ruusehum ve reeytehum yesuddune ve hum mustekbirune.

6. Sevun 'aleyhim estağferte lehum em lem testağfir lehum len yağfirallahu lehum innallahe la yehdiylkavmelfasikıyne.

7. Humulleziyne yekulune la tunfiku 'ala men 'ınde resulillahi hatta yenfaddu ve lillahi hazainussemavati vel'ardı ve lakinnelmunafikıyne la yefkahune.

8. Yekulune lein reca'na ilelmediyneti leyuhricennel'e'azzu minhel'ezelle ve lillahil'ızzetu ve liresulihi ve lilmu'miniyne ve lakinnelmunafikıyne la ya'lemune.

9. Ya eyyuhelleziyne amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum 'an zikrillahi ve men yef'al zalike feulaike humulhasirune.

10. Ve enfiku mimma rezaknakum min kabli en ye'tiye ehadekumulmevtu feyekule rabbi lev la ahharteniy ila ecelin kariybin feassaddeka ve ekun minessalihıyne.

11. Ve len yuahhırallahu nefsen iza cae eceluha vallahu habiyrun bima ta'melune.

MÜNAFİKUN SURESİ MEALİ (Diyanet)

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

(Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde, "Senin, elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz" derler. Allah senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. (1) Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür! (2) Bu, onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. (3) Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar! (4)O münafıklara, "Gelin, Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin" denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. (5) Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. (6) Onlar, "Allah Resûlü'nün yanında bulunanlara (muhacirlere) bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler" diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar (bunu) anlamazlar. (7) Onlar, "Andolsun, eğer Medine'ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır" diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir. Fakat münafıklar (bunu) bilmezler. (8) Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. (9) Herhangi birinize ölüm gelip de, "Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!" demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.(10) Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. (11)

MÜNAFIKUN SURESI TEFSIRI

Sûrede ağırlıklı olarak, iman ettiklerini söyledikleri için Müslüman muamelesi gören ve onlarla iç içe yaşayan ama gerçekte inanmayan ve müminler aleyhine çalışmalar yapan münafıklar hakkında önemli bilgi ve tasvirlere yer verilmekte, onların görünüşlerine aldanmamaları ve sinsi faaliyetlerine karşı uyanık davranmaları konusunda Müslümanlar uyarılmakta, münafıkların bu tutumlarına devam etmelerinin kendilerinin aleyhine olacağı yönünde dolaylı bir ikazda bulunulmakta; son âyetlerde müminlere, hiçbir gerekçenin Allah'ı unutmayı ve sahip olduğu imkânları başkalarıyla paylaşmamakta direnmeyi haklı kılmayacağı hatırlatılmaktadır.

MÜNAFIKUN SURESI NE İÇIN OKUNUR?

Münafikun Suresi her türlü nifaktan kurtulmak için okunur.

Bu sure aynı zamanda bir şifa duasıdır. Münafikun Suresi, özellikle göz ağrısı için okunması tavsiye edilir.

Her türlü sancılı ve ağrılı hastalık için okunur.

Haset kimselerin kötülüğünden kurtulmak için okunur.

Her türlü kötü alışkanlıktan kurtulmak için okunur.

Sevgi ve muhabbet için okunur.

MÜNAFIKUN SURESI NEYE İYİ GELİR?

Münafikun Suresi; İçki, kumar, zina, uyuşturucu gibi her türlü kötü alışkanlıktan kurtulmayı sağlar.

Münafikun Suresini okumaya devam eden kişi haset insanların şerrinden ve her türlü nifaktan korur.

Eş, evlat, anne, baba, arkadaş gibi kişiler arasında sevgi ve muhabbeti artırır.

Göz ağrısı ve sancılı hastalıklarda şifa niyetine okunur.

  • Münafikun suresi
  • neye iyi gelir
  • Münafikun suresi tefsiri
  • Münafikun suresi okunuşu
  • Münafikun suresi meali