16 Ağustos 2022 Salı / 19 Muharrem 1444

Nebe (Amme) Suresi Türkçe meali! Nebe Suresi Arapça okunuşu

Nebe Suresi (Amme) Kuran-ı Kerim'de 78. suredir ve 40 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de nazil olmuştur. Surede, ölüm ötesi hayatın varlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir. Nebe Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe mealini haberimizden okuyabilirsiniz. Nebe Suresi oku! Amme Suresi Türkçe Okunuşu...

30 Ocak 2022 Pazar 09:35 - Güncelleme:

Nebe Suresi, adını ikinci âyette geçen 'enNebe' kelimesinden almıştır. Nebe, Haber demektir. Nebe suresi arapça okunuşu ve Türkçe meali haberimizde yer almaktadır. Nebe suresinde; Kıyamet, öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve mükâfat konuları ele alınmış, Allah'ın varlık ve kudretini gösteren deliller ile melekler konusuna da yer verilmiştir. Nebe Suresi Arapça okunuşu ve anlamı.

Nebe Suresi "Amme" kelamıyla başladığı için genellikle Amme Suresi olarak bilinir. Nebe suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe meali özellikle mübarek gün ve gecelerde araştırılmaktadır. Kandil geceleri ve Cuma günlerinde, Mevlitlerde ve cenazelerde sıkça okunmaktadır. Sure, ismini ikinci ayette geçen ve haber anlamına gelen "enNebe'"kelimesinden almıştır. İşte Nebe Suresi Arapça okunuşu ve Diyanet'in sitesinde yer alan Amme Suresi Türkçe meali...

NEBE SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

"Bismillahirrahmanirrahim"

1. Amme yetesaelune.

2. Aninnebeil'azıymi.

3. Elleziy hum fiyhi muhtelifune.

4. Kella seya'lemune.

5. Sümme kella seya'lemune.

6. Elem nec'alil'arda mihaden.

7. Velcibale evtaden.

8. Ve halaknakum ezvacen.

9. Ve ce'alna nevmekum subaten.

10. Ve ce'alnelleyle libasen.

11. Ve ce'alnennehare me'aşen.

12. Ve beneyna fevkakum seb'an şidaden.

13. Ve ce'alna siracen vehhacen.

14. Ve enzelna minelmu'sırati maen seccacen.

15. Linuhrice bihi habben ve nebaten.

16. Ve cennatin elfafen.

17. İnne yevmelfasli kane miykaten.

18. Yevme yunfehu fiyssuri fete'tune efvacen.

19. Ve futihatissemau fekanet ebvaben.

20. Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.

21. İnne cehenneme kanet mirsaden

22. Littağıyne meaben.

23. Labisiyne fiyha ahkaben.

24. La yezukune fiyha berden ve la şeraben.

25. İlla hamiymen ve ğassakan.

26. Cezaen vifakan.

27. İnnehum kanu la yercune hısaben.

28. Ve kezzebu biayatina kizzaben.

29. Ve kulle şey'in ahsaynahü kitaben.

30. Fezuku felen neziydekum illa 'azaben.

31. İnne lilmuttekıyne mefazen.

32. Hadaika ve a'naben.

33. Ve keva'ıbe etraben.

34. Ve ke'sen dihakan.

35. La yesme'une fiyha lağven ve la kizzaben.

36. Cezaen min rabbike 'ataen hısaben.

37. Rabbissemavati vel'ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.

38. Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.

39. Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.

40. İnna enzernakum 'azaben kariyben yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

NEBE SURESİ TÜRKÇE MEALİ (AMME)- DİYANET

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Birbirlerine neyi soruyorlar?

2,3. Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?

4. Hayır, ileride bilecekler.

5. Yine hayır; ileride bilecekler.

6,7. Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?

8. Sizleri (erkekli-dişili) eşler hâlinde yarattık.

9. Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.

10. Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık.

11. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.

12. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.

13. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık.

14,15,16. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.

17. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.

18. Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.

19. Gök açılır ve kapı kapı olur.

20. Dağlar yürütülür, serap hâline gelir.

21,22,23. Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.

24. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar!

25,26. Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.

27. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.

28. Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.

29. Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) tamamiyle sayıp tespit ettik.

30. Kâfirlere şöyle denilir: "Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız."

31,32,33,34. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

35. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.

36,37,38. Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân'dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

39. İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

40. Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.

NEBE SURESİNİN FAZİLETİ

İkindi namazlarının ardından Amme Suresini okuyan kişinin, Yüce Allah kıyamet günündeki azabını hafifletir. Kim Nebe Suresini devamlı surette ikindi namazının ardından okursa, Allah o kişinin rızkını arttırır, ahiretteki yerini dünyada görmeden ölmez. Amme Suresini gün doğarken okuyan kişi tüm afetlerden korunur.

Cuma suresi 9. 10. 11. ayetleri okunuşu ve meali

Enam suresinin fazileti nedir? Enam suresi okunuşu

Talak suresi 7. ayet okunuşu ve anlamı! Talak Suresi 7. ayetin fazileti nedir?

Duhan Suresi okunuşu ve meali! Duhan Suresinin fazileti ve anlamı nedir?

Cuma günü okunacak sureler ve zikirler nelerdir?