18 Ağustos 2022 Perşembe / 21 Muharrem 1444

Sınavda heyecan ve stresi yenmek için okunacak dualar ve sureler! Sınava girmeden hangi dualar okunur?

Sınavda zihin açıklığı için dua ve sureler, üniversite sınavına girecek olan gençlerin aileleri tarafından okunmaya başlandı. YKS'ye girecek adayların büyük emek ve uğraşları sonucunda yapmaları gereken en güzel şey dua etmektir. Peki Sınava girenler için okunacak dualar neler? İşte Sınava girmeden okunacak dualar

19 Haziran 2022 Pazar 09:33 - Güncelleme:

Üniversite adayları için beklenen gün geldi. Bu sene 3 milyonu geçkin üniversite adayı öğrenci YKS'ye katılacak. Yoğun bir çalışma temposundan çıkan adaylar, sınavda zihin açıklığı için dua ve sureleri okuyor. Sınav günü ailelerin çocuklarına zihin açıklığı ve başarı için okuyabileceği dua ve sureleri haberimizde derledik. Sınavda heyecan ve stresi yenmek için okunacak dualar nelerdir? İşte Sınava girmeden okunacak dualar

SINAVA GİRMEDEN OKUNACAK DUALAR

Allah-u Teala'ya canı gönülden inanan müminlerin manevi sıkıntı yaşadıklarında duaya başvurmaları en güzel ibadetlerdendir. Müslümanların ruhsal sıkıntı hallerinde kendilerini büsbütün iyi hissetmelerine kapı aralayacak çok çeşitli dualar ve sureler bulunmaktadır. Peki, en etkili ruhsal sıkıntıdan, stresten ve heyecandan kurtulma duası nelerdir? İşte manevi sıkıntılar için ferahlama ve Heyecanı, stresi yenmek için dualar..

1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

2 – Sınava girmeden önce şu dua okunur:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

4 – Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

5 – "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur.

ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

6 – "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

7 – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin. Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

STRESİ YENMEK İÇİN DUALAR

Özellikle sınav stresi heyecanı ile korkuya kapılanların heyecanı bastırmak için mutlaka okuması gereken çok kıymetli Kelimetül Ferec duası.

Kelimetül Ferec duası (Arapça) okunuşu:

"La ilahe illallahul halimul kerim ve subhanallahi rabbil arş-il azim ve subhanallahi rabbissemavati seb-i ve rabbil arşil azim velhamdulillahi rabbil alemin."

Kelimetül Ferec duası, her türlü sıkıntıda anında, "Sıkıntımı aç Ya Rabbi" diye dua ederse sıkıntısı anında açılacaktır.

Sınavdan dolayı aşırı heyecan yapıp, strese paniğe korkuya kapılanlar için sıkıntının açılması ve stresi yenmeleri için okunacak çok faziletli bir dua. Bu dua her türlü sıkıntı anında feraha erişmek için okunur.

Kim "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.

'La ilahe illallah kable külli şey'in, La ilahe illallah ba'de külli şey'in, La ilahe illallah yabka Rabbüna ve yefni küllü şey'in' duasını okuyan kişiyi Allah-u Teala sıkıntıdan kurtarır.

SINAVA GİREN ÖĞRENCİNİN ARKASINDAN OKUNACAK DUA VE SURELER

Rabbi Yessir ve la tüasir, rabbi temmim bil hayr.

Türkçesi: Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme. Rabbim bu işimi hayırla tamamla.

-Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyümun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün. İyyake na'büdü ve iyyakenesta'in. İnna fetahna leke fethan mubina." (19 defa okunacak)

-Bismillahirrahmanirrahim,-"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli" (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)

* Sıkıntılı iken "Hasbünallah ve ni'mel-vekîl" deyiniz!"

* İmam-ı Cafer Hazretleri sıkıntıya düşünce okuduğu ve sıkıntıdan kurtulduğu dua ise şu şekildedir:

'Ya uddeti ınde şiddeti, ve ya gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi-aynikelleti la tenamü vekfini birüknike ellezi la yüramü'

Anlamı: Sıkıntıda imdadıma yetişen, güçlükte desteğim, her an görüp gözeten Rabbim, beni muhafaza et, sonsuz kudretinle, bana yardım eyle!

İNŞİRAH SURESİ

Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada'na 'anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa'na leke zikreke

Feinne me'al'usri yüsren

İnne me'al'usri yüsren

Feiza ferağte fensab

Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresi'nin Türkçe Meali:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Senin için bağrını açmadık mı?

İndirmedik mi senden o yükünü?

O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

Senin şanını yüceltmedik mi?

Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!