15 Ağustos 2022 Pazartesi / 18 Muharrem 1444

AB dışı ülkelerden gelen eşyaların maktu vergileri yüzde 30'a çıkarıldı

Posta veya hızlı kargo taşımacılığıyla bir gerçek kişiye, Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerinden gelen ve kıymeti 150 avroyu geçmeyen eşyada ödenecek maktu vergi yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.

AA15 Mart 2022 Salı 10:47 - Güncelleme:

Konuya ilişkin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya ilişkin muafiyet düzenlemelerinde, halihazırda tek ve maktu vergiye tabi ve posta idaresi ile Bakanlıkça yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince beyan edilen eşya için geçerli olan 1500 avro kıymet limiti 150 avroya düşürüldü.

GELEN EŞYALAR İÇİN HALİHAZIRDA YÜZDE 20 VERGİ UYGULANIYOR

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 avroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 avroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden AB ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 18, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 30 vergi alınacak. Diğer ülkelerden gelen eşya için halihazırda yüzde 20 vergi oranı uygulanıyor. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda bu oranlara ilave yüzde 20 tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek. Karar ile Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan "Yurtdışı Biyolojik Materyal Transfer Sistemi" ile yurt dışından Türkiye'ye tetkik amacıyla gelecek biyolojik materyallere, söz konusu materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi durumunda muafiyet tanındı.

KARAR 1 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Posta idaresi ile Bakanlıkça yetkilendirilen hızlı kargo firmalarının dolaylı temsil yetkisi kapsamındaki işlemlere ilişkin düzenlemeler yapılarak dolaylı temsilcilere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan özel ve kamu kuruluşlarına gelen bu kapsamdaki eşyanın beyan yetkisi ile Türkiye'ye tıbbi tetkik amacıyla gönderilen örnek numunelerin beyan yetkisi verildi. Karar 1 Mayıs 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek.