12 Haziran 2024 Çarşamba / 6 ZilHicce 1445

''Kapsamlı Stratejik Ortaklık''... Mısır ile AB anlaşmaya vardı

Ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçen Mısır, Avrupa Birliği (AB) ile ticari ve siyasi ilişkilerini 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' seviyesine çıkarmak için anlaşmaya vardı.

AA19 Mart 2024 Salı 11:24 - Güncelleme:
''Kapsamlı Stratejik Ortaklık''... Mısır ile AB anlaşmaya vardı

Kahire'de 17 Mart'ta düzenlenen Mısır-AB zirvesinde imzalanan stratejik ortaklık deklarasyonu, siyasi ilişkiler, makroekonomik istikrar, sürdürülebilir yatırım, ticaret, enerji, su, gıda güvenliği, iklim değişikliği ve göç gibi alanlarda işbirliğini öngörüyor.

Bu kapsamda Mısır'ın, önümüzdeki dört yıl için 7,4 milyar avroluk yeni bir mali ve yatırım paketiyle desteklenmesi planlanıyor.

- MISIR EKONOMİSİNİN DESTEKLENMESİ

Mısır ile AB arasındaki stratejik ortaklık mali destek ve finansmanın çeşitlendirilmesi ile Mısır'ın kalkınma gündeminin bitiş tarihi olan 2030'a kadar Avrupa yatırımlarının Mısır'a akışını öngörüyor.

AB, ortaklığın, Mısır'da uzun vadeli makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlamasını ve böylelikle Mısır'ın, mevcut uluslararası ve bölgesel krizlerden çok fazla etkilenmemesini amaçlıyor.

AB, Mısır'ın 2022 ve 2023 yıllarında yaşadığı ekonomik gerilemenin yanı sıra başta Gazze olmak üzere Libya ve Sudan'daki gerilimlerin, Mısır'dan Avrupa'ya yasadışı göç dalgasını hızlandırmasından endişe ediyor.

Avrupa Komisyonunun17 Mart'taki açıklamasında, AB'nin, Mısır'da kapsamlı ve yapısal reformların sürdürülebilmesi için Mısır ile Uluslararası Para Fonu arasındaki üst düzey ikili diyaloğu desteklendiği belirtilmişti.

Açıklamada, AB'nin, bütçe desteği, imtiyazlı finansman ve hibe şeklinde destek vermeye hazır olduğu ve bu desteğin kalkınma fonuna ulaşımı kolaylaştıracağı kaydedilmişti.

- YATIRIM AYAĞI

Stratejik ortaklığın ayrıntılarına bakıldığında, AB'nin, yenilenebilir enerji ve yenilenebilir hidrojen, imalat, tarım, gıda güvenliği, iletişim ve dijitalleşme dahil olmak üzere ekonominin birçok alanında Mısır'la işbirliğini geliştirmeye çalıştığı ortaya çıkıyor.

AB'nin beklenen bu yatırımlarının, Mısır'ın, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını desteklemesi ve başta AB ile ilgili olanlar olmak üzere uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda ticaret ve yatırım akışlarını kolaylaştırması bekleniyor.

- ENERJİ

Ortaklık deklarasyonuna göre, AB ve Mısır, yeni jeopolitik durum ve enerji piyasasının durumu göz önüne alındığında, enerji güvenliklerini desteklemek için mevcut ortaklıklarını derinleştirmeleri gerektiğinin farkında.

Bu nedenle, AB ve Mısır, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliğinin yanı sıra diğer güvenli, sürdürülebilir ve düşük karbonlu teknolojiler alanında işbirliğini geliştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Mısır ise enerjinin, üretici ülkelerden küresel pazarlara aktarılmasında kademeli olarak bölgesel bir merkez haline gelmeyi hedefliyor.

Mısır, 2017-2023 yılları arasında yerel üretim fazlasına ek olarak, 2018 yılından bu yana İsrail'den doğal gaz ithal ederek Avrupa Birliği'ne ihraç ediyor.

- GÖÇ

Ortaklık deklarasyonu ayrıca, Avrupa Birliği'nin, göçle ilgili programlarda Mısır'a yardımcı olmak için gerekli mali desteği sağlamasını öngörüyor.

AB, Mısır'la işbirliği yaparak, yetenek ortaklıkları gibi yasal geçişi kolaylaştırmaya dönük çalışmalara ağırlık verilmesi, göçün ve yasadışı göçün temel nedenlerinin incelenmesi, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele ve sınır yönetiminin güçlendirilmesi dahil olmak üzere göç konusunda kapsamlı bir yaklaşım geliştirmek istiyor.

Deklarasyonda yer alan ifadelere göre, AB ve Mısır, Kahire yönetiminin mültecilere ev sahipliği yapmasını desteklemek için işbirliği yapmaya devam edecek.