24 Mayıs 2024 Cuma / 17 Zilkade 1445

Bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklandı! MEB giriş bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklandı. Temmuz'un 17'sinde uygulanan sınavın sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ilan edildi. İşte MEB giriş bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı

5 Ağustos 2022 Cuma 10:02 - Güncelleme:
Bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklandı! MEB giriş bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Bekçilik sınav sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. 2022 Bekçilik yazılı sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ilan edildi. Bekçilik sınavından 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklar. İşte MEB giriş bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklandı.

2022 Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ilan edildi.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Bekçilik yazılı sınavında başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

3. Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

SÖZLÜ SINAV

1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

3. Adaylar,

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.