Etkin felsefe atölyesi başladı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği 'Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları' projesi Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı'nda başladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:38 - Güncelleme: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:38

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği "Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları" projesi Beyoğlu Belediyesi Kefken Çevre Yaz Kampı'nda başladı.Felsefeyi hayattan kopuk teorik bir düşünsel faaliyet olmaktan çıkararak gündelik hayatın rutini içinde yapılan bir etkinliğe dönüştüren atölye, öğrencilerini bilgiyi edinme ve kritik etmenin süreçlerini keşfetmeye çağırıyor. 

Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları" projesi bireyin gündelik hayatını geçirdiği ortamların ve yaşarken maruz kaldığı bilginin felsefenin ham maddesi olduğundan hareket edilerek hazırlandı. Katılımcılar bu hammaddeyi kullanarak bilginin mahiyeti ve bilgi edinme süreçleri hakkında eğlenerek öğrenirken felsefe ile buluşmanın sıcaklığın yaşıyorlar. Aktif öğretim metotları ile yapılandırılan proje, teorinin aslında pratikten kaynaklandığından hareket ederek, eleştirel düşünme, sorgulayıcı analiz yapabilme ve argüman geliştirebilme yeteneği kazandırıyor. Katılımcılarına doğru değerlendirme ve tutarlı akıl yürütme becerisi yanında, tarihin ve çağımızın temel problemleri karşısında felsefi bir bakış edindirmeyi de öngörüyor.

Bu sene bilgi, duyum, duygu ve dil ana başlıklarında hazırlanan proje hayatı teorinin merkezi olarak kurgulayan, birbirini hiyerarşik olarak gerektirecek dört etkinlik dizisi şeklinde uygulanıyor. Bu etkinliklerin ilki bellekte gömülü olan bilginin uyandırıldığı (i) Oyundan Kavrama Felsefe atölyesidir. Bu aşamada konularla ilişkili oynanan oyunlarla kavramlar morfolojik olarak çözümleniyor. Süreç, kavram düzeyinde algılanan başlığın katılımcılar tarafından özgün olarak ifade edilmesini amaçlayan (ii) Kavramdan Mottoya Felsefe etkinliği ile devam ediyor. Beyin fırtınası ve buluş yöntemi ile yapılandırılan bu bölümden sonra yaratıcı dramanın rol oynama ve doğaçlama gibi iki etkili yönteminin kullanıldığı (iii) Mottodan Teoriye Felsefe aşamasında başlığa ilişkin teorik altyapının kurgusal gerçeklikte ifade edilmesine zemin hazırlanıyor. Son olarak iv) Teoriden Pratiğe Felsefe: Sokratik Diyaloglar aşaması, sokratik konuşma yöntemi ile yeni zihinsel bağlantıların kurulmasına, başlığın çeşitli boyutlarında konsensüse ulaşılmasına imkân tanıyor.

Projenin yürütücüsü Dr. Öğrt. Üyesi Özkan Öztürk, üç yıldır gerçekleştirdikleri projede, katılımcıların gündelik hayat pratikleri içerisinden çıkmadan felsefe deneyimi ile tanıştırdıklarını belirtti. Felsefe yapmanın teorik bir malumata maruz kalmak olmadığını, gündelik hayatın iletişimsel yapılarının felsefi pratiğe zaten fazlası ile imkân sunduğunu ve katılımcılara bunu hissettirmek istediklerini ifade etti. Hafta boyunca gerçekleştirdikleri etkinliklerle, katılımcıların felsefe aracılığı ile öznellik ve öz-farkındalık elde etmelerinin atölyelerin en değerli kazanımı olduğunu vurguladı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam programın, teorik bilgiyi gerçek hayat tecrübeleri ile ilişkilendirme boyutuna dikkat çekerek öğrencilerin anlamlı öğrenmelerini desteklediğini belirtti. Üç yıldır uygulanan "Etkin Felsefe Atölyesi"nin sene içindeki akademik süreçlere de ivme kazandırdığını gözlemlediklerini belirterek öğrencilerde uyandırılan felsefi merak duygusunun ve argüman geliştirme tecrübesinin çok değerli olduğuna vurgu yaptı. 

Felsefe ile profesyonel anlamda ilişki kurmamış ve özel okuma yapmamış bireylerin hayatın her alanına bilişsel farkındalığını arttıran "Etkin Felsefe Atölyesi", etik, sanat, tarih, doğa ve insan bilimleri gibi alanlarda pratik ağırlıklı epistemoloji eğitimleri ile önümüzdeki atölyelerde yoluna devam edecek. 

Wagner'in kaçış görüntüleri ortaya çıktı