30 Eylül 2020 Çarşamba / 12 Safer 1442
Gece modu

KPSS Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim sınavlarının yapıldığı yıllar: KPSS kaç yılda bir yapılır?

KPSS kaç yılda bir yapılır? sorusunun yanıtı, belirli sebeplerden dolayı bu sene KPSS sınavına giremeyen adaylar tarafından araştırılıyor. Devlet bünyesinde memur olmak için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları, Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, ÖABT, Alan bilgisi 1-2-3, Ön lisans, Ortaöğretim şeklinde ayrılmıştır. Peki KPSS kaç yılda bir yapılır? İşte KPSS Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim sınavının yapıldığı yıllar

14 Eylül 2020 Pazartesi  10:39 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 10:39

Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru seçebilmek amacıyla yapılan sınava KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) denir. KPSS sınavlarından bazıları 2 yılda bir, bazıları ise her yıl yapılmaktadır. KPSS kaç yılda bir yapılır? 

KPSS KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı bünyesinde; Genel Kültür, Genel Yetenek, Yabancı Dil, Hukuk, Eğitim Bilimleri, İktisat, Maliye, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Muhasebe, Ekonometri, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkile, İstatistik gibi alanların sınavlarını barındırmaktadır. 

Başvuru yapacağınız alana ve dala göre söz konusu sınavlardan bir ya da birkaçına girmeniz gerekmektedir. KPSS'nin içeriğinde yer alan Genel Yetenek ve Genel Kültür testler ise tüm adayların çözmesi gereken test alanlarıdır.

KPSS Lisans Sınavı Kaç Yılda Bir Yapılır?

Kpss Lisans sınavı her yıl yapılmaktadır ama bu sınavın pek çok alt dalı olduğu için her sene her lisans mezunu farklı durumlar ile sınava girebilmektedir. Bu durumlarda KPSS A ve KPSS B grubunu ortaya çıkarmıştır.

KPSS A Kaç Yılda Bir Yapılır?

Kpss A grubu sınavı her sene yapılır. Bu alandan sınava girmek isteyen adaylar her sene bu sınava başvuru yapıp sınava girebilirler.

KPSS B Kaç Yılda Bir Yapılır?

Kpss B grubu sınavı 2 senede bir yapılır. Bu senelerde çift senelerdir. 2016-2018-2020 gibi her 2 yılda bir yapılmaktadır. Hemşirelik kpss kaç yılda bir yapılır kpss b grubu kaç yılda bir yapılır sorusunun cevabı aynıdır. Çünkü hemşirelik kpss atamaları b grubundan yapılmaktadır.

Kpss B grubu sınavı 2 yılda bir yapılır. Bu yıllar da çift senelere denk gelir.

KPSS ÖABT Kaç Yılda Bir Yapılır?

KPSS Öğretmenlik alan bilgisi testi her sene yapılmaktadır. Belirli alanlarda öğretmen adaylarının girdiği bu sınav için tabi kide P10 puanınızın da olması gerekir. Yani Kpss Lisans sınavına ve Eğitim Bilimleri sınavına da girmeniz gerekmektedir. Öğretmen adayları için devlet okullarında görev yapmak isteyenler bu sınava girmek zorundadırlar.

EKPSS Kaç Yılda Bir Yapılır?

Engelli kamu personeli seçme sınavı da 2 yılda bir kez yapılmaktadır. Bu sınav engelli adayların devlet kadrolarında çalışmalarına fırsat tanıyan bir sınavdır.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kaç Yılda Bir Yapılır?

Din hizmetleri alan bilgisi sınavı 2 yılda bir yapılmaktadır. Bu yıllarda çift senelerdir. 2016, 2018, 2020, 2022 gibi

KPSS Ortaöğretim Kaç Yılda Bir Yapılır?

KPSS Ortaöğretim kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen, sınav girenlerin memurluk hedeflerinin olduğu, ortaöğretim mezunu adayların girdiği ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir sınavdır. Halk arasında bu soruyu lise kpss kaç yılda bir yapılır diye duyabilirsiniz. Çünkü halk arasında bu sınavın ismi lise kpss olarak bilinmektedir. Bu sınava kpss lisans mezunları girememektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavının Ortaöğretim ayağı malasef her sene yapılmamaktadır. Bu sınav 2 senede bir kez yapılır. Bu da çift senelere denk gelir.

KPSS Ön lisans Kaç Yılda Bir Yapılır?

KPSS ön lisans sınavı da 2 yılda bir kez yapılmaktadır. Bu sınav 2 yıllık üniversite mezunlarının Kpss puanı ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak için girdiği sınavdır.

KPSS Ne Zaman Yapılıyor?

Kamu personeli seçme sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından mezun olunan eğitim düzeyine göre ya her yıl ya da iki yılda bir olmak üzere yapılmaktadır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kamu personeli seçme sınavlarının tümünü kaç yıl sadece bir kez yapar. Kamu personeli seçme sınavı sınav türleri aşağıdadır;

KPSS Lisans (Genel Yetenek (GY), Genel Kültür (GK) – Eğitim Bilimleri (EB)

KPSS Lisans (Alan Bilgi Testi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi(ÖABT)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS)

KPSS Önlisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim (Lise mezunları için – ortaöğretim düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.