05 Ağustos 2020 Çarşamba / 15 ZilHicce 1441
Gece modu

Özel çocuklara kaliteli eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitime gereksinim duyan çocukların tespiti için Türkiye genelinde il bazlı tarama başlatarak ‘ihtiyaç haritaları’ oluşturacak. 

07 Kasım 2019 Perşembe 00:11 - Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 00:11

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin, eğitim hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmeleri amacıyla okullarda verilen rehberlik hizmetlerinden Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) işleyişine ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların tespitine ilişkin çok sayıda yeni çalışma hayata geçirilecek. Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının yapacağı ortak çalışma ile birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki gelişimsel değerlendirme ve taramalar, zorunlu hale getirilecek. Böylelikle özel eğitime ihtiyacı bulunan çocukların erken yaşlarda saptanması ve küçük yaşlardan itibaren doğru bir şekilde yönlendirilebilmeleri sağlanacak.  

MOBİL PLATFORM OLACAK 

Milli Eğitim Bakanlığınca özel eğitim hizmetinin yaygınlaşması amacıyla mobil platformlar kurulacak. Aileler, bu mobil platformlar üzerinden çocuklarının bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda alması gereken eğitime ilişkin doğru bilgilere erişebilecek. Özel eğitim konusunda il milli eğitim müdürlükleri ile yerel yönetimler bir araya getirilerek belediyelerde engellilere yönelik sunulan hizmetler de masaya yatırılacak. 

ETKİLİ REHBERLİK HİZMETİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020’de çocukların öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programları, materyallerin zenginleştirilmesi ve rehberlik hizmetlerinin standartlarını yükseltmeye yönelik yeni düzenlemeleri de başlatacak. Bakanlık, özel eğitim programlarını güncelleyerek görsel ve yazılı dijital materyaller hazırlayacak, öğretmenlerin ve ailelerin bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitimler düzenleyecek. Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin biçimde yürütülebilmesi ve çocukların hazır bulunuşluklarının artırılabilmesi için “rehberlik ve danışmanlık sistemi” güçlendirilecek. Bu kapsamda, RAM’ların yapısı ve sunduğu hizmetler yeniden düzenlenecek. RAM’larda yürütülen çalışmalar ile görev yapan personelin iş ve işlemlerine ilişkin mevzuat çalışmaları yapılacak. Ayrıca sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ve suça sürüklenme riski olan çocuk ve gençlerle ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri daha etkin hale getirilecek.