18 Mayıs 2021 Salı / 6 Sevval 1442
Gece modu

Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler nelerdir? 2020 Üniversite kayıt evrakları

YKS tercih sonuçlarının açıklamasının ardından Üniversite kayıt tarihleri 2020 ÖSYM tarafından belirlendi. Yerleştirmeler sonucunda adaylar, belirlenen tarihler arasında Üniversiteye kayıt için gerekli belgelerle birlikte okullara kayıt yaptıracak. Bu kapsamda Üniversite kayıt evrakları nelerdir? sorusunun yanıtı yüz binlerce aday tarafından araştırılıyor. Kayıtların en geç Eylül'ün 4'üne kadar yapılması gerekiyor. Peki Üniversite kayıt evrakları nelerdir? İşte Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler 2020.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:09 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 17:09

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları kayıt telaşı sardı. ÖSYM, YKS kılavuzunda kayıt tarihlerini yayımladı. Bu kapsamda adaylar tarafından üniversiteye kayıt için gerekli belgeler 2020 merak edilmeye başlandı. Üniversitelere kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Peki Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen Üniversite kayıt evraklarını tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Buna göre; Üniversite kayıt evrakları nelerdir? İşte Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler 2020

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Üniversiteye kayıt için Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecek.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekiyor. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.

Üniversite kayıtları için öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek.

İşte, o belgelerin listesi;

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.