07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu

Üniversitelerin iş birliğinde ortak araştırma merkezi kurulabilecek

Ulusal hedef ve politikalar çerçevesinde öncelikli olarak belirlenen alanlarda yükseköğretim kurumlarının iş birliğinde ortak uygulama ve araştırma merkezleri kurulabilecek.

AA19 Haziran 2020 Cuma 12:02 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 12:03

Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama Ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikteki araştırma için birden fazla devlet yükseköğretim kurumunun iş birliği ile koordinatör yükseköğretim kurumunun bünyesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile ortak uygulama ve araştırma merkezi kurulacak.

Merkez için başvurular, ortaklık protokolüyle birlikte, koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından YÖK'e yapılacak.

Başvurularının değerlendirilmesi, merkezlerin performanslarının ve ortaklık yapılarının izlenmesi amacıyla YÖK tarafından İzleme ve Değerlendirme Komitesi oluşturulacak.

Komite, YÖK Başkan Vekili, TÜBİTAK Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığından ve Strateji ve Bütçe Başkanlığından en az genel müdür düzeyinde birer üst düzey yetkili ve YÖK tarafından belirlenecek araştırma odaklı bir yükseköğretim kurumunda en az bir dönem rektörlük yapmış ve belirlendiği tarih itibarıyla rektörlük görevinde bulunmayan iki öğretim üyesinden oluşacak. Alınan kararlar, Yükseköğretim Kuruluna sunulacak.

Başvurularının değerlendirilmesinde, merkezin odaklanacağı alanın, kalkınma planları hedefleri ve ülkenin stratejik öncelikleri ile uyumlu olması, üniversitelerin ulusal ya da uluslararası bilimsel düzeydeki çalışmalarıyla merkezin odaklanacağı alanlarda temayüz etmiş olması, yükseköğretim kurumlarının merkez bünyesinde birlikte yürütecekleri çalışmalara ilişkin ortak araştırma planı ile yönetim modelinin hazırlanmış olması şartı aranacak.

Bunun yanı sıra yükseköğretim kurumları bünyesinde merkezle ilişkilendirilmesi planlanan mevcut alt yapı ve laboratuvar imkanlarının gösterilmesi, merkez için gerekli bina, laboratuvar gibi fiziki alt yapı imkanlarının yeterli olmadığı durumlarda bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağıyla ilgili planlama yapılması ve ortak araştırma programıyla ilişkisinin kurulması, araştırma projelerinin finansmanı ve çalışmalarda yer alacak mevcut araştırmacı ile gelecek dönem ihtiyaç duyulabilecek araştırmacı insan kaynağının planlanması gerekli olacak.

Başvurularda merkezle ilgili üniversiteler bünyesinde halen faaliyet gösteren bölümler ve buralarda uygulanan lisans veya lisansüstü programların bulunması, merkez faaliyetlerinin yükseköğretim kurumlarında merkez ile ilişkilendirilen bölümlerde yürütülen programların uygulama boyutuna katkı sağlaması da gerekecek.

Koordinatör yükseköğretim kurumu, merkezin idari, hukuki ve mali olarak ve YÖK tarafından kabul edilen şekline uygun yürütülmesinden sorumlu olacak.

Ortak araştırma merkezlerinde görev yapmak üzere atama yapılacak akademik ve idari personel sayısı her yıl Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen atama sayısından kullanılmak üzere YÖK tarafından belirlenecek.

Merkez statüsü kapsamında tanımlanan ortaklıklar, devlet yükseköğretim kurumlarıyla sınırlı olacak.