27 Mayıs 2022 Cuma / 26 Sevval 1443

YÖK'ün 'Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı'nın raporu yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından şubat ayında düzenlenen 'Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı'nın raporunda, 'doktora programlarına girişte yapılan mülakat sınavları için standartlar belirlenmesi' önerisi yer aldı. Çalıştay sonrasında hazırlanan raporda, çeşitli önerilere yer verildi. Bu kapsamda raporda doktora programlarına giriş aşamasında yapılan mülakat sınavları için standartlar belirlenmesi, nitelikli doktora eğitimine temel oluşturması açısından, yüksek lisans programına öğrenci kabulü, eğitim ve tez süreçlerinin de iyileştirilmesi, merkezi yabancı dil sınavlarına, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin de eklenmesi başlıkları öne çıktı.

AA15 Nisan 2022 Cuma 17:29 - Güncelleme:

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 14 Şubat 2022'de, Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı'nın raporunun yayımlandığı belirtildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında yapılan çalıştay, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Ankara'daki üniversitelerin rektörleri, enstitü yetkilileri, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve doktora öğrencilerinden oluşan 240 paydaşın katılımıyla düzenlenmişti.

Çalıştay sonrasında hazırlanan raporda, çeşitli önerilere yer verildi. Bu kapsamda raporda doktora programlarına giriş aşamasında yapılan mülakat sınavları için standartlar belirlenmesi, nitelikli doktora eğitimine temel oluşturması açısından, yüksek lisans programına öğrenci kabulü, eğitim ve tez süreçlerinin de iyileştirilmesi, merkezi yabancı dil sınavlarına, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin de eklenmesi başlıkları öne çıktı.

Raporda ayrıca şu öneriler yer aldı:

"Sektör odaklı ihtiyaçlara ve bu doğrultuda açılacak programlara da yer verilmesi. Program açma süreçlerinde dış paydaşların da görüşlerinin alınması. Doktora yapanlara burs, ödenek çeşitliliği sağlanması ve özlük haklarının artırılması. Bilimsel araştırma projeleri kapsamında koşullarının iyileştirilmesi. YÖK burslarının miktarının ve sayısının artırılması. Araştırma ve uygulama süreçlerinin artırılması. Öğretim üyelerinin verdiği derslerin uzmanlık alanlarıyla uyumlu olması. Öğretim üyelerinin öğretim stratejileri ve teknikleri açısından desteklenmesi. Disiplinler arası çalışmaların teşvik edilmesi. Kütüphane veya anabilim dallarında doktora öğrencilerinin kullanabileceği çalışma ve araştırma ofislerinin oluşturulması. Doktora tezine alternatif olarak üç adet özgün araştırma makalesinin doktora tezi olarak kabul edilmesi."

  • Yükseköğretim Kurulu
  • Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı
  • rapor