04 Temmuz 2020 Cumartesi / 13 Zilkade 1441
Gece modu

1 trilyonluk bütçe geliyor

Bütçenin, 2020 yılında 138 milyar 873 milyon lira açık vermesi beklenirken, bütçe giderlerinin 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira, bütçe gelirlerinin ise net 956 milyar 588 milyon lira olması öngörülüyor.

12 Ekim 2019 Cumartesi 03:56 - Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:21

Orta Vadeli Mali Plan’a göre gelecek yıl için 67 milyon lira olarak belirlenen faiz dışı fazlaya ilişkin tahminin, 2021’de 1.9 milyar lira, 2022’de 16.3 milyar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Faiz dışı fazlanın GSYH’ye oranı ise 2020 ve 2021 için yüzde 0, 2022 yılı için de yüzde 0.3 olarak hesaplandı. 

HAZİNE’YE 434 MİLYAR

Orta Vadeli Mali Plan’da (2020-2022) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 10 milyar 723 milyon 151 bin lira olarak gerçekleşti. Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 434 milyar 376 milyon lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 milyar 809 milyon lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 125 milyar 396 milyon lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi. 

Bu arada Kalkınma Programı çerçevesinde 2020-2022 dönemi yatırım programı hazırlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi de Resmi Gazete’de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede “Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecek” denildi. 

Mali disiplin kararlılıkla sürecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Orta Vadeli Mali Plan, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile uyumlu olmak üzere maliye politikasının temel hedefi, mali disipline kararlılıkla devam edilmesi olacak. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılması sağlanacak, belirlenen alanlarda tasarrufu içeren yapısal değişiklikler hayata geçirilecek.

TASARRUF ARTACAK

Planda, 2020-2022 döneminde ekonomi politikasının temel amacı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi olarak belirlendi. Bu dönemde yurt içi tasarruflar ve üretken yatırımların düzeyi yükseltilecek.