07 Mart 2021 Pazar / 23 Recep 1442
Gece modu

3 yılda 1.8 milyon yeni istihdam hedefliyoruz

2014-2016 DÖNEMİNDE 1 MİLYON 833 BİN KİŞİLİK İST,HDAM OLUŞTURMAYI PLANLADIKLARINI SÖYLEYEN BAŞBAKAN YARDIMCISI BABACAN,YENİ YILA İLİŞKİN BEKLENTİLERİNİ ANLATTI.

Ercan Baysal27 Aralık 2013 Cuma 07:00 - Güncelleme: 27 Aralık 2013 Cuma 14:07

KÜRESEL krizin başlangıcından bu yana uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen dünya ekonomisinde genele yayılan, dengeli ve sürdürülebilir bir toparlanma henüz sağlanamadı. Başbakan Yardımcısı ali Babacan, 2013 ve 2014 yılını şöyle değerlendirdi: Finans sektörüne ilişkin riskler bir miktar azalmış olmakla birlikte reel sektörde güçlü bir iyileşmeden söz etmek mümkün değil. küresel büyüme ve dünya ticaret hacmine ilişkin geçtiğimiz bir yıllık dönemdeki gerçekleşmeler beklentilerin altında kaldı. küresel ekonomiye ilişkin aşağı yönlü riskler varlığını halen sürdürüyor.

DÜNYADA BELİRSİZLİK

Dünyanın en büyük ekonomisi olan aBD’de, konut ve istihdam piyasalarındaki iyileşmeye bağlı olarak ılımlı bir toparlanma eğilimi bulunuyor. ancak, mali sıkılaştırma ve yaşanan siyasi anlaşmazlıklar büyümeyi olumsuz yönde etkiliyor. Euro Bölgesi ekonomisi 6 çeyreklik daralmadan sonra resesyondan çıkmış olmakla birlikte ekonomik aktivitedeki toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının 2014 yılında da bu yıla göre bir miktar gerileyeceği tahmin ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerin, aBD’nin para politikasında yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen normalleşme dönemine hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor. 

CARİ AÇIKTA İYİLEŞME 

Türkiye’de 2013 yılının ilk sekiz aylık döneminde istihdam artış hızı, hem geçen yılki seviyesinin hem de uzun dönem ortalamasının üzerine çıktı. Öte yandan işgücüne katılım oranı, uyguladığımız işgücü politikalarının da katkısıyla, 2008 yılından bu yana gösterdiği artış eğilimini 2013 yılında da sürdürdü. 2014-2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı, cari işlemler açığını azaltmak, enflasyonu düşürmek, kamu maliyesinde güçlü duruşu sürdürmek, büyüme ve istihdamı artırmaktır. Orta Vadeli Program’da büyümenin 2014 yılında yüzde 4.0, 2015 ve 2016 yıllarında ise yüzde 5.0 olmasını öngörüyoruz. 2014-2016 döneminde 1 milyon 833 bin kişilik yeni istihdam oluşturmayı ve program dönemi sonunda işsizlik oranını yüzde 8.9’a düşürmeyi amaçlıyoruz. Program döneminde enflasyonun düşüş eğilimini sürdürerek 2014’te yüzde 5.3, 2015 ve 2016 yıllarında ise yüzde 5.0 seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyoruz. Cari işlemler açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranını Orta Vadeli Program dönemi boyunca iyileştirmeye devam ederek 2016’da yüzde 5.5’e düşürmeyi öngörüyoruz. 

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE

İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara daha kapsayıcı bir biçimde devam edeceğiz. Piyasaların ve rekabet ortamının iyi işlemesi, fikri mülkiyet haklarının korunması, bürokratik ve hukuki süreçlerin kolaylaştırılması, iş ve yatırım ortamına ilişkin uygulamaların bölgesel olarak yaygınlaştırılması sağlanacak. Yatırımcılara yatırım yeri tesisi konusunu kurumlar arasında işbirliği içinde etkin ve adil bir şekilde çözeceğiz. kayıt dışılık ile daha etkin mücadele edeceğiz. Bu çerçevede vergi denetim kapasitesini artıracağız, mevzuatı iyileştireceğiz, ilgili birimlerin uygulama kapasitesini ve teknolojik altyapısını geliştireceğiz, kaçakçılıkla mücadeleyi etkinleştireceğiz, kurumlar arası işbirliği ve bilgi paylaşımını artıracak, bu konuda toplumsal farkındalığı yükseltecek ve vatandaşımızın gönüllü uyumunu artıracak politikalar uygulayacağız. ayrıca kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele edeceğiz. 

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

kamu maliyesinde disiplin, hükümetimizin en çok önem verdiği hususların başında geliyor. Mali disiplinin korunmasını, kamu kesimi yatırım-tasarruf açığını düşürerek cari açıkla mücadeleye katkıda bulunmak, para politikasının etkinlik ve esnekliğini artırmak, özel sektör yatırımlarının dışlanmasını engelleyerek büyümeye destek vermek ve kamu borcunun sürdürülebilirliğini korumak açılarından önemli görüyoruz. kamu maliyesindeki disiplinli duruşumuz 2013 yılında da devam etti. Gayri safi yurtiçi hasılaya oran olarak yüzde 2.2 olarak belirlediğimiz merkezi yönetim bütçe açığının öngörülenden yüksek gerçekleşen özelleştirme gelirlerinin de etkisiyle, beklentilerin oldukça altında kalmasını ve yüzde 1.2 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

BORÇLANMA MALİYETİ DÜŞÜYOR

Borç yükündeki azalma, borç yapısındaki iyileşme, borçlanma araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi alanlarında sağlanan ilerlemeler, borçlanma maliyetlerinin düşmesine ve vadelerin artmasına önemli ölçüde katkı sağladı. 2013 yılı ocak-ekim döneminde sabit getirili Tl cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti, 2012’deki seviyesinin altında, yüzde 7.5 olarak gerçekleşirken, geçen yıl 61 ay olan yurt içi borçlanmanın ortalama vadesi on aylık dönemde 74 ayın üzerine çıktı. Uluslararası uygulamalara paralel olarak, 2012’den itibaren 2, 5 ve 10 yıl vadeli Tl cinsinden sabit kuponlu gösterge senetlerin düzenli ihracına başlandı ve söz konusu senetlerin ihracına bu yıl da devam edildi.

Çiftçiye 1.5 milyar TL destek

Çiftçilerimize düşük faizli kredi kullandırımı nedeniyle oluşan gelir kayıplarının karşılanması amacıyla yapılacak ödeme tutarının 2013 ve 2014 yıllarında 1.5 milyar Tl olması bekleniyor. Esnaf ve sanatkârlarımızın desteklenmesi amacıyla, Halk Bankası tarafından halen yüzde 4 ile yüzde 5 arasında değişen faiz oranları ile sübvansiyonlu kredi kullandırılıyor. Eylül sonu itibariyle bu kapsamda kullandırılan esnaf kredilerinin bakiyesi 9 milyar Tl’ye ulaştı. kredi Garanti Fonu üzerinden reel sektörün desteklenmesine devam ediliyor. Bu kapsamda, yaklaşık 6 bin firmanın 2.8 tl tutarındaki kredisine kefalet desteği sağlandı.

TÜRKİYE'YE G- 20'DE GÖREV
Ülkemiz 2015 yılında G-20 Dönem Başkanlığı’nı üstlenecek. Aralık ayı başından itibaren G-20’nin temel yönlendirme mekanizması olan Troyka’da 3 yıl süre ile yer alacağız. Böylelikle önümüzdeki dönemde, küresel ekonomik gündemi daha da etkili bir şekilde yönlendirme fırsatı yakalayacağız. G- 20 Dönem Başkanlığımıza yönelik hazırlıklara katkı sağlamak, ilgili üye ülkeler arasında işbirliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla Hazine Müsteşarlığı’nın G- 20 üyesi ülkelerdeki mevcut 16 temsilciliğine ilaveten Meksika’da, Arjantin’de ve Endonezya’da yeni temsilcilikler
açıldı.

SUKUK İHRACINA DEVAM
Borçlanma araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amaçlarıyla yurt içinde ve dışında 2013’te iç piyasada iki ve dış piyasada bir sukuk ihracı gerçekleştirdik. Kira sertifikası ihraçlarını Hazine Finansman Programı’nın bir parçası olarak düzenli şekilde sürdüreceğiz. 2014’te 176.7 milyar TL’lik iç ve dış borç servisi yapılması öngörülüyor. Söz konusu borç servisinin finansmanı için 27.4 milyar TL’lik borçlanma dışı kaynak sağlamayı, 14.8 milyar TL dış borçlanma ve 134.6 milyar TL iç borçlanma yapmayı öngörüyoruz. Bu çerçevede 2014’te toplam iç borç çevirme oranı yüzde 86 olmasını bekliyoruz.

KİT'LERE ULUSLARARASI DENETİM
KİT’lerde uluslararası standartlara uygun iç denetim birimleri oluşturulması ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli adımlar atılacak. KİT’lerin tamamı 2015 yılından itibaren bağımsız denetime tabi olacak. KİT’lerin istihdam politikasının daha esnek bir yapıya kavuşturulması ve nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla gerekli iyileştirmelere devam ediliyor. Bu çerçevede, KİT’lerin yönetim kurullarına verilen açıktan ve naklen atama yetki limiti 2014 için yükseltildi. Ek olarak, KİT’lerin İŞKUR tarafından düzenlenecek istihdam garantili kurslar vasıtasıyla personel istihdam edebilmelerinin de önü açıldı.