27 Eylül 2021 Pazartesi / 20 Safer 1443

AB'ye uyum kapsamında ürün güvenliği alanında düzenleme yapıldı

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) ürün güvenliği mevzuatında yaptığı değişiklikler doğrultusunda bu alandaki mevzuatı güncelledi. Geçen yıl yasalaşan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında ürün güvenliğine ilişkin üç yönetmelik düzenlemesi yapıldı.

AA27 Mayıs 2021 Perşembe 13:58 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 13:58

Bu kapsamda, "CE" İşareti Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle daha önce yürürlükte olan CE işaretine ilişkin yönetmelik, yeni Kanuna göre yeniden düzenlendi.

Yönetmelikle CE işaretinin kullanımına ilişkin tüm iktisadi işletmecilerin sorumlulukları, Kanun ve AB mevzuatına uygun olarak netleştirildi.

Buna göre imalatçılar, yetkili temsilciler ve ithalatçıların yanı sıra dağıtıcılara da belirli sorumluluklar verilerek ürün güvenliği sisteminin güçlendirilmesi amaçlandı. Artık dağıtıcılar, ürünü piyasada bulundururken gerekli özeni gösterecek, ürünü piyasada bulundurmadan önce ürünün "CE" işaretini taşıdığını ve uygunluğu gösteren belgelere sahip olduğunu doğrulayacak ve yetkili kuruluşun talebi halinde ürünlerin uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri yetkili kuruluşa sunacak.

- UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARINA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği de Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle uygunluk değerlendirme kuruluşlarına bildirim yükümlülüğü getirildi. Buna göre, faaliyetine yeni başlayan uygunluk değerlendirme kuruluşu bir ay içinde ilgili yetkili kuruluşa faaliyet alanı ve iletişim bilgilerini içerecek şekilde bildirimde bulunacak. Mevcut uygunluk değerlendirme kuruluşları ise bu bildirimi Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde gerçekleştirecek. Yapılacak bildirimler ile uygunluk değerlendirme kuruluşları daha yakından takip edilebilecek.

Ticaret Bakanlığının Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu şekilde, uygunluk yöntemlerine ilişkin hususlar CE işaretine dair mevzuattan ayrıştırılarak bu konuya ilişkin AB mevzuatına uygun ayrı bir yönetmelik çıkarılmış oldu.