26 Eylül 2020 Cumartesi / 8 Safer 1442
Gece modu

Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

AA11 Eylül 2020 Cuma 10:11 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 13:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Temmuz 2019'da 1 milyar 990 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 817 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 617 milyon dolar azalışla 288 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon dolar düşüşle 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon dolar azalarak 1 milyar 853 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın temmuz ayında 5 milyar 349 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 95 milyon dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 440 milyon dolar azalarak 332 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 1,9 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

TCMB tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 226 milyon dolar oldu. Aynı dönemde, portföy yatırımları 254 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 467 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 390 milyon doları net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili temmuzda bankalar 579 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 208 milyon dolar net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 1 milyar 168 milyon dolar net artış kaydetti.

Temmuz ayında yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 73 milyon dolarlık, genel hükumet sıra 37 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer sektörler ise 508 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde, temmuz ayında 1 milyar 283 milyon dolar net azalış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2019 Ocak-Temmuz2020 Temmuz2020 Ocak-Temmuz
A-CARİ İŞLEMLER HESABI2.142-1.817-21.629
1.İhracat105.37314.85089.503
2.İthalat114.62316.703109.619
Mal Dengesi-9.250-1.853-20.116
3.Hizmet Gelirleri33.4332.31118.607
4.Hizmet Giderleri15.3792.02314.644
Mal ve Hizmet Dengesi8.804-1.565-16.153
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler3.6544253.582
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler10.5977578.875
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi1.861-1.897-21.446
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler28180-183
B.SERMAYE HESABI352-18
C.FİNANS HESABI-1.944-3.7134.644
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.7275071.433
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5.4387333.587
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi3.212-606-1.693
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu4.910-352-14.146
11.1.Hisse Senetleri946-467-4.437
11.2.Borç Senetleri3.964115-9.709
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi9.552407-5.559
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet1114
12.3.Bankalar6.628-1.250857
12.4.Diğer Sektörler2.9231.656-6.430
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu6.0873.64096
13.1.Merkez Bankası56856111.779
13.2.Genel Hükümet-55837-362
13.3.Bankalar-6551.463-895
13.4.Diğer Sektörler6.7321.579-10.426
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları4.1211.898-26.291
D.NET HATA VE NOKSAN-155-3.181-5.110
GENEL DENGE-3.9661.28331.401
E.REZERV VARLIKLAR3.966-1.283-31.401
14.Resmi Rezervler3.966-1.283-31.401
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000