20 Ekim 2021 Çarşamba / 14 RebiülEvvel 1443

Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustos ayında 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 23 milyar 33 milyon dolar oldu.

AA11 Ekim 2021 Pazartesi 10:03 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 10:40

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın ağustos ayında 4 milyar 68 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 528 milyon dolarlık fazla oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 618 milyon dolar azalarak 2 milyar 757 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 2 milyar 281 milyon dolar artarak 4 milyar 76 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın ağustos ayında 1 milyar 537 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 433 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de ağustosta 3 milyar 397 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 220 milyon dolar artarak 850 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, 83 milyon dolar azalarak 59 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 190 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan, temmuz ayına ilişkin cari işlemler açığı 683 milyon dolardan 923 milyon dolara revize edildi.

TCMB tarafından Ağustos 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 319 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 339 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ağustosta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 523 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 336 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili diğer sektörler 750 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ağustosta 318 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 798 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 702 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 500 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ağustosta bankalar 838 milyon dolar ve genel hükümet 57 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 759 milyon dolar net geri kullanım gerçekleştirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından IMF üyesi ülkelere Fon'daki kotalarına paralel olarak yapılan SDR tahsisatı sonucunda Türkiye'ye tahsis edilen 4 milyar 465 milyon SDR karşılığı 6 milyar 338 milyon dolar Finans Hesabı altında kaydedildi.

Resmi rezervlerde ise ağustos ayında 13 milyar 247 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Ağustos2021 Ağustos2021 Ocak-Ağustos
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-25.977528-13.992
1.İhracat101.65618.947139.305
2.İthalat127.25321.704158.463
Mal Dengesi-25.597-2.757-19.158
3.Hizmet Gelirleri20.7016.91832.091
4.Hizmet Giderleri14.6422.84219.549
Mal ve Hizmet Dengesi-19.5381.319-6.616
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler4.0884344.485
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler10.3521.28412.588
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-25.802469-14.719
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-17559727
B.SERMAYE HESABI-27-22-60
C.FİNANS HESABI4.237-8.291-27.764
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.6081.5443.790
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu4.6411.2257.223
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi1.551285-80
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-15.4221.6245.144
11.1.Hisse Senetleri-5.444523-1.378
11.2.Borç Senetleri-9.9781.1016.522
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-3.5601.6858.238
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet14-6-3
12.3.Bankalar1.714-1565.843
12.4.Diğer Sektörler-5.2881.8472.398
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu6.1438.95627.345
13.1.Merkez Bankası12.167724.787
13.2.Genel Hükümet-4246.2816.258
13.3.Bankalar3.2764356.132
13.4.Diğer Sektörler-8.8762.16810.168
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-30.2418.79713.712
D.NET HATA VE NOKSAN-8.7624.45013.499
GENEL DENGE39.003-13.247-27.211
E.REZERV VARLIKLAR-39.00313.24727.211
14.Resmi Rezervler-39.00313.24727.211
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000