09 Mayıs 2021 Pazar / 27 Ramazan 1442
Gece modu

387 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvuru şartları nasıl yapılır? 2019 başvuru şartları nelerdir?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 387 memur alımı açıklaması üzerine vatandaşlar, 'personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? sorularının sorgulanmasına neden oldu. Belediye Başkanlığı, zabıta, itfaiye eri ve memur ile personel alım inlanı yayınlayarak, belirtilen şartları taşıyan adayların 20 Şubat-6 Mart tarihleri arasındaa başvurularını yapabilecekleri belirtildi. KPSS puan sıralamasına göre adaylardan istihdam duyurusunun 5 katı kadar aday mülakata çağrılacak. Yapılan ilan devamını ve detayları haberimizde okuyabilirsiniz

24 Şubat 2019 Pazar 01:09 - Güncelleme: 24 Şubat 2019 Pazar 01:09
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, zabıta, itfaiye eri ve memur ile personel alım inlanı yayınlayarak, belirtilen şartları taşıyan 387 adayın 20 Şubat-6 Mart tarihleri arasında başvurularını yapabilecekleri belirtildi. KPSS puan sıralamasına göre adaylardan istihdam duyurusunun 5 katı kadar aday mülakata çağrılacak. Peki, personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Yapılan ilan devamını ve detayları haberimizde okuyabilirsiniz
 
 
MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE KADAR SÜRECEK?
 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 387 memur alınacak.
 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur alınacak.
 
İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adaylar 20 Şubat – 6 Mart 2019 tarihleri arasında başvurularını yapabilirler.
 

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?
 
Adayların gerekli belgeleri 20/02/2019 gününden 06/03/2019 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar (saat 09:00-17:00 arasında) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür Kongre Merkezi Hizmet Binasına (Yenişehir İstasyon Caddesi no:65) teslim etmeleri gerekmektedir.
 
İtfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için başvurular şahsen yapılacaktır. Diğer memur kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 
 
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
 
İlan edilen Memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 
Türk vatandaşı olmak,
 
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 
İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 
Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 
Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe. (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya müracaat edebilir.)
 
 
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI
 
İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 
657 sayılı Kanunun 48' inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 
İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. İtfaiye eri, zabıta memuru, belediye trafik memuru ve şoför kadrolarına atanacaklar için ihtiyaca göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.