18 Ağustos 2022 Perşembe / 21 Muharrem 1444

Geçici e-teminat mektuplarına ilişkin işlemler Kamu İhale Kanunu ile ilgili yönetmeliklere göre yapılacak

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılacak işler kapsamında, geçici e-teminat mektuplarına ilişkin işlemler Kamu İhale Kanunu ile ilgili ihale uygulama yönetmelikleri ışığında yürütülecek.

AA27 Ağustos 2021 Cuma 09:00 - Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nde (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle EKAP üzerinden yapılacak işlemler kapsamında, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği'nin geçici teminatlara ilişkin maddesine göre alınacak geçici e-teminat mektuplarının, bankalarca düzenlenmesi ve Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) aracılığıyla Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşa aktarılması ile bu mektupların doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmini ve iadesi işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin merkezi takas kuruluşu aracılığıyla yürütülmesi işlemleri 31 Aralık 2023'e kadar bu tebliğin kapsamı dışına alındı.

Buna göre, geçici e-teminat mektuplarıyla ilgili işlemler, Kamu İhale Kanunu'na ilişkin ihale uygulama yönetmelikleri ile ihale dokümanındaki düzenlemeler çerçevesinde yürütülecek.