21 Mayıs 2022 Cumartesi / 20 Sevval 1443

Geleceğin enerjisi için yol haritası! Kilometre taşı olacak

Küresel enerji talebi ve arzdaki sıkışma, fosil yakıtlar yerine yeşil enerji için çalışmaları hızlandırdı. Nihai enerji tüketiminde hidrojen payını ihmal eden Çin'in, bu seviyeyi %16'ya yükseltmenin yanı sıra; karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) kapasitesini 400 kat artırması planlanıyor. Shell China'nın yayımladığı bir raporda, 2060 yılına kadar net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için, bu adımların önemine dikkat çekildi. Shell'in yol haritası, biyoenerji ve CCUS gibi diğer düşük karbonlu teknolojiler için de iddialı bir kilometre taşı olacak.

star.com.tr18 Ocak 2022 Salı 17:56 - Güncelleme:

Shell China'nın yayınladığı bir raporda, Çin'in enerji tüketiminde hidrojen payının yüzde 16'ya yükseltmenin yanı sıra; karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) kapasitesini 400 kat artırma hedefi duyuruldu.

Shell China'nın, "2060 Yılına Kadar Çin'de Karbon Nötr Bir Enerji Sistemine Ulaşmak" başlıklı raporunda, 1,5 santigrat derece küresel ısınma hedefine ve Çin'in '2060 net sıfır emisyon' hedefine ulaşmak için, bir yol haritası sunuldu.

Raporda, 'Çin'in hedeflerine ulaşması ekonomik ve teknik olarak mümkün olsa da, başarı penceresinin hızla kapandığını' ifade edildi.

Shell, Çin'in nihai enerji tüketimindeki elektrik payının, binalar (konut ve ticari), hafif sanayi ve karayolu taşımacılığı gibi sektörlerin büyük ölçüde elektrikli olmasıyla bugün %23 olan oranın, 2060'ta yaklaşık %60'a yükselmesini bekliyor.

Son kullanıcı sektörlerini elektriklendirmenin yanı sıra, elektrolizden üretilen yeşil hidrojen, elektrik talebinin daha da artmasını sağlayacak.

GELECEĞİN ENERJİSİYLE TALEP PATLAMASI YAŞANACAK

Shell, Çin'in hidrojen talebinde 2030'lardan başlayarak sürekli artacak bir çizelge ön görüyor.

Shell, hidrojenin öncelikle Çin'in ağır sanayisinde, tarım makinelerinde, ağır hizmet karayolu taşımacılığında, kısa mesafeli havacılıkta ve denizcilikte kullanılacağını ve bunun %85'inden fazlasının yenilenebilir ve nükleer elektrikle çalışan elektroliz yoluyla üretilen yeşil hidrojen olacağını belirtti.

Raporda, bu tür dönüşümsel değişikliklere uyum sağlamak için bugün olduğundan neredeyse dört kat daha büyük bir elektrik sistemi gerekeceği ifade edildi.

Shell'e göre, elektrik talebi arttıkça yenilenebilir enerjinin payı da artacaktır. Dolayısıyla Çin'in güneş ve rüzgar enerjisi üretimi, bugünkü %10'dan 2060'a kadar %80'e çıkarması ve 2034 gibi erken bir tarihte kömürü geçerek en büyük elektrik kaynağı olması ön görülüyor.

İDDİALI BİR KİLOMETRE TAŞI

Shell'in yol haritası, biyoenerji ve CCUS gibi diğer düşük karbonlu teknolojiler için de iddialı bir kilometre taşı olacak.

Raporda, istikrarlı bir şekilde artan karbon fiyatları yoluyla her tür düşük karbon teknolojisi için eşit bir mücadele alanı gerektiği belirtildi.

  • hidtojen
  • yeşil enerji
  • CCUS
  • karbon yakalama