07 Mart 2021 Pazar / 23 Recep 1442
Gece modu

Perakendeye yeni yasa

Perakende dünyası yeni yıla, yeni düzenleme ile giriyor. Bakan Yazıcı “Bu tasarıda, hem organize hem de geleneksel perakende ticarete yönelik düzenlemelere yer verdik. Böylece sorunları bütüncül bir bakışla çözüme kavuşturacağız” dedi.

ERCAN BAYSAL27 Aralık 2013 Cuma 07:00 - Güncelleme: 27 Aralık 2013 Cuma 12:01


 


Perakende dünyası yeni yıla yeni yasa taslağıyla giriyor. Perakende Ticaretin düzenlenmesi kanun Tasarısı’yla ticari hayatta yeni bir dönem başlıyor. kamuoyunda alışveriş Merkezleri (aVM) kanunu olarak bilinen düzenlemeye göre hipermarketler ile üreticiler arasındaki ilişki yasal alt yapıya oturacak. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen ürünlere ilişkin ödemelerin, teslim tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde yapılması gerekecek. Üreticiler veya tedarikçiler ile perakende işletmeler arasındaki alım satım işlemlerinden kaynaklı ödemelerin, sözleşmede öngörülen tarihte yapılması da esas olacak.


TASARI ‘GELENEKSEL’E DE DESTEK VERİYOR


Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Perakende Ticaretin düzenlenmesi Hakkında kanun Tasarısı Taslağı’nı hazırlayarak kamuoyunun görüşüne açıldığını belirterek, “Bakanlığımıza ulaşan görüşler doğrultusunda tasarıya nihai şeklinin verilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu tasarıda, hem organize hem de geleneksel perakende ticarete yönelik düzenlemelere yer verdik. Böylece, sektörde yaşanan sorunların bütüncül bir bakışla çözüme kavuşturmayı amaçlıyoruz” dedi.


Yazıcı ayrıca 2013 yılında bakanlığını yaptığı diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Türk Ticaret kanunu ile fiilen ticari hayatta olmayan kooperatifler dâhil, ticaret şirketlerinin, kolaylaştırılmış bazı usullerle tasfiye edilmesi ve ticaret sicili kayıtlarından silinmesine imkân sağlandığını ifade eden Yazıcı, kanunda öngörülen iki yıllık sürenin biteceği 1 Temmuz 2014 tarihine kadar yaklaşık 250 bin şirket ve kooperatifin kısa yoldan tasfiye edileceğini kaydetti. Yazıcı konuya ilişkin şunları aktardı: “Şu ana kadar, ticaret sicili müdürlükleri tarafından münfesih durumda oldukları anlaşılan ve ihtarda bulunulan şirket ve kooperatif sayısı 198 bin 656’ya ulaşmıştır. kasım sonu itibariyle münfesih durumda oldukları anlaşılan 17 bin 992 anonim Şirket, 79 bin 999 Limited Şirket ve 15 bin 583 kooperatif olmak üzere toplam 113 bin 574 şirket ve kooperatifin ticaret sicili kaydı silinmiştir.”


Gerçek ve tüzel kişilerle ilgili ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanması, bunlara yönelik işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, sunulması ve erişime açılması amacıyla Merkezi Sicil kayıt Sistemi (MerSİS) oluşturulduğunu aktaran Bakan Yazıcı, bugüne kadar toplam 238 Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden 232’sinin veri aktarım ve yaygınlaştırma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Bakan Yazıcı, “Çalışmaların 2013 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Sistemin ülke genelinde uygulanması ile birlikte, ticari alanda faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere tekil ve benzersiz bir anahtar numara verilecektir. Böylece, yeni şirket kuruluşları elektronik ortamda yapılabilecek ve sicil işlemleri elektronik ortama taşınabilecektir” değerlendirmesinde bulundu.


Yazıcı, küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (kOBİ) yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek kredi kolaylığı getirildiğini vurguladı. Yazıcı, “4 bin 788 kOBİ’ye 390 milyon avronun üzerinde kredi sağlandı” dedi.


TASARI HANGİ YENİLİKLERİ GETİRECEK?


1- KAMPANYALI SATIŞLARA DÜZENLEME


Hızlı tüketim malları istisna olmak şartıyla indirimli veya promosyonlu satışlar belirli günlerde en fazla 15 gün süreyle düzenlenebilecek. Ciro, aktif, büyüklüğü veya çalışan sayısı dikkate alınarak belirlenen perakende işletmeler, indirimli veya promosyonlu satış kampanyalarının başlangıç ve bitiş tarihleri ile en düşük ve en yüksek indirim oranlarının PERBİS’e bildirilmesi zorunlu olacak.


2- ÜRÜN ÜZERİNDE ÜRETİCİ OLACAK


Mağaza markalı ürünlerin üzerinde ve ambalajında, perakendecinin ad ve markasının yanı sıra üretici/tedarikçinin ad ve markasına da uygun şekilde yer verilecek.


3- ÖDEME SÜRESİNE SINIRLAMA


Alım-satım işletmelerinden kaynaklı ödemelerin sözleşmede öngörülen tarihte yapılması esası getirilecek. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen ürünlere ilişkin ödemelerin, teslim tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde yapılması gerekecek.


4- ÇALIŞMA SATLERİNE DEĞİŞİKLİK


Mevsimsel, turistik ve mesleğe özgü şartlar dikkate alınarak; perakende işletmelerin bir kısmı veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının teklifi, yetkili makamların uygun görüşü ve mülki idare amirlerinin onayıyla belirlenecek. Çalışma saatleri bölge veya ülke bazında düzenleyebilecek.


5- ESNAF VE SANATKARA AVM'DE AYRICALIK


Alışveriş merkezlerinde; toplam satış alanının en az yüzde 5’i esnaf ve sanatkar işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilecek. Alışveriş merkezlerinde, toplam satış alanının en az yüzde 1’i kaybolmaya yüz tutmuş meskenlerin icrası için ayrılacak ve yerler bu yerler rayiç bedelin dörtte birini geçmeyecek şekilde kiralanacak.


6- TEDARİK VE DAĞITIM ŞİRKETLERİ


Esnaf ve sanatkar işletmelerinin etkin bir şekilde mal temini amacıyla 5362 sayılı kanuna tabi meslek kuruluşlarınca veya bu kuruluşların sermayenin yüzde ellisinden fazlasına sahip olması kaydıyla diğer gerçek ve tüzel kişilerle müştereken anonim şirket statüsünde tedarik ve dağıtım şirketleri kurabilecek. Şirketin kuruluş esas sözleşmesi ile ortaklarının ve ortaklık paylarının değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabii olacak. Bu noktada 5 yıl vergi muafiyeti de gündemde.


7- PERAKENDECİLER KONSEYİ KURULACAK


Karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak, sektöre yönelik politika oluşturulmasına katkı vermek, sorunları tespit etmek ve alınacak önlemleri belirlemek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde bir perakendeciler konseyi kurulacak.