2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı için son gün ne zaman? Sağlık personeli işçi alımı İŞKUR başvuru sayfası

Sağlık Bakanlığı bünyesine personel alım başvuruları ne zaman sona eriyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 32 bin personel alımı yapılacağına dair açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sayfasına yoğun olarak giriş yapılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı 2020 son gün ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı İŞKUR başvuru sayfası...

30 Mart 2020 Pazartesi  09:43 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 09:43

Sağlık Bakanlığı'nın 32 bin personel alımı yapacağını açıklamasının ardından işçi statüsünde başvuru yapacak olanlar Sağlık bakanlığı personel alımı 2020 son gün ne zaman? sorusunun cevabını aramaya başladı. Türkiye İş Kurumu İŞKUR'un resmi internet sayfasında 'açık iş ilanları' ve 'kamu iş ilanları' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, farklı şehirlerde bulunan hastanelere KPSS'li ve KPSS şartsız toplam 32 bin sağlık personeli alımı yapılacak. Adayların başvuruları ÖSYM ve İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı. 14 bin işçi personel alımı için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Personel alımı için başvuru şartları neler? Hangi branşa kaç personel alımı yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı için son başvuru tarihi ve başvuruyla ilgili tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 32 bin personel alımı gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 bin sağlık personelinin yanı sıra 14 bin sürekli işçi alımının gerçekleştirileceğini duyurmuştu. İŞKUR aracılığı ile çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına 14 bin işçi personel alınacak. İŞKUR başvuru sayfası haberimizde.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI İÇİN SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Sağlık personeli alımı için tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Personel alımı için başvurular İŞKUR'a yapılacak olup, personel alımları en az ilköğretimi lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden olacaktır.

Kamu kurumlarına alınacak sağlık personelleri için ise KPSS şartı istenmektedir.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alınacak.

Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak 14 bin işçi için İŞKUR üzerinden başvurular alınmaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

14 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan;

Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.

Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı – hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak.

Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının; yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

9. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

* Sürekli işçi kadroları (çalıştırılacağı ili, meslek adı, kadro sayısı ve diğer bilgiler dahil) ekte gösterilmiştir.

* Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan sorgulaması yapabilirler.

Sürekli işçi başvuruları ise 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılacak.

İnanılmaz olay! Maymunlar görevliye saldırıp kan örneklerini çaldı