10 Nisan 2021 Cumartesi / 28 Saban 1442
Gece modu

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Heyecanla beklenen sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları adayların erişimine açıldı. 5-22 Şubat tarihleri arasında mülakata katılan adayların beklediği mülakat sonuçları E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 9 ve 13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecekler. Sözleşmeli öğretmen atamalarına dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

26 Şubat 2020 Çarşamba 07:12 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 07:12

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden duyuru gerçekleştirildi. Toplam 19 bin 921 öğretmenin istihdamına vesile olacak olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, E-Devlet üzerinden açıklandı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler atama tercihlerine çevrildi. Atama tercihleri için işlemler 9-13 Mart tarih aralığında tamamlanacak. Sözleşmeli öğretmen atamalarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 9 ve 13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

9.5.1 - Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

9.5.2 - Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”

seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ise 18 Mart'ta adaylara ilan edilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

ATAMALARIN DUYURULMASI VE GÖREVE BAŞLAMA

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir: 11.3.1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet), 11.3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.