3 Temmuz 2022 Pazar / 4 ZilHicce 1443

Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR online başvuru: Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı 826 sözleşmeli işçi alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR online başvuru sayfası üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşe alınacak belirsiz süreli sözleşmeli işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurasıyla belirlenecek. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR online başvuru sayfası ve merak edilen detaylar.

30 Aralık 2020 Çarşamba 12:48 - Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 826 sözleşmeli işçi alımı yapacak. Alım için başvurular, İŞKUR'un internet sitesinden bugünden itibaren 3 Ocak 2021'e kadar yapılabilecek. Alınacak işçiler, yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden yapılır? Başvuru şartları nelerdir? tüm bu soruların cevabı ile Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR online başvuru haberimizde yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında, İş Kanunu'na tabi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere alınacak 826 kişide aranan kriterlere yer verildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden alınacak .Buna göre, alım için başvurular, İŞKUR'un internet sitesinden bugünden itibaren 3 Ocak 2021'e kadar yapılabilecek. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak belirsiz süreli sözleşmeli işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurasıyla belirlenecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞKUR ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar 29 Aralık 2020 - 03 Ocak 2021 tarihleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı için İŞKUR online başvurularını yapabilecekler. Şahsen, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR online başvuru sonrası yapılacak olan Kura çekimi 16 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla salona aday alınmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı için yapılacak olan kura sonuçları ve diğer duyurular Bakanlığın "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek ve adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar söz konusu siteden duyurulacak.

Alınacak işçilerin deneme süresi 90 gün olacak. Deneme süresinde başarısız olanların iş akdi tazminatsız feshedilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak,

9) Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

10) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

11) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

12) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

13) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Şartları aranır.