27 Eylül 2020 Pazar / 9 Safer 1442
Gece modu

Türkiye 100. yıla dev hedeflerle girecek

2019-2023 dönemini kapsayan ‘11’inci Kalkınma Planı’, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na geldi. Plana göre Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te Türk ekonomisi 1 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacak. Birçok sektör için önemli hedeflerin konulduğu plana göre kalkınmanın lokomotifi sanayi olacak. Yüksek teknoljiye yenilik desteklerin artacağı yeni dönemde sanayi için savunmada olduğu gibi ‘İcra Kurlu’ oluşturulacak.

09 Temmuz 2019 Salı 23:30 - Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:29

Sanayileşme İcra Kurulu kuruluyor

- Plan çerçevesinde ülkenin sanayileşme politikalarına yönelik önemli adımlar atılacak. Bu kapsamda yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla ‘Sanayileşme İcra Kurulu’ oluşturulacak.

- Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Eximbank’ın öz sermayeleri 10 milyar lira artırılacak.

- Türkiye Varlık Fonu öncelikli sektörler başta olmak üzere büyük ölçekli yatırımlara finansman veya ortak olmak suretiyle destek olacak.

OSB’lere demir yolu

- Karasal yük taşımacılığında demir yolunun payı yüzde 5.15’ten yüzde 10’a çıkarılacak.      

- OSB ve maden sahaları başta olmak üzere önemli yük merkezlerine hizmet edecek iltisak hatları ve lojistik merkezler tamamlanacak, yük taşımacılığında demir yolunun payı artırılacak. 38 OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 üretim tesisine yönelik toplam 294 kilometre uzunluğunda iltisak hattı yapılacak. 

‘Model fabrika’ sayısı 14’e çıkacak

- Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu kurumsallaştırılacak. Standartların yaygınlaştırılmasına yönelik, Dijital Dönüşüm Sözlüğü hazırlanacak.

- Öncelikli sektörler başta olmak üzere sanayinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve ticarileştirilmesi  amacıyla ‘Dijital Dönüşüm Ürün Geliştirme Destek Programı’ uygulanacak. 

- ‘Model fabrika olarak bilinen yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısı 14’e yükseltilecek.    

- Öncelikli sektörlere yönelik endüstriyel bulut platformlarının oluşturulması desteklenecek. Öncelikli sektörlerde endüstriyel bulut platformu üzerinden hizmet alan KOBİ sayısı 10 bine yükselecek. 

- KOBİ’lerin yerli ürün ve hizmet sağlayıcılarla iş birliği içinde geliştirdikleri dijitalleşme proje sayısının 20 bine ulaştırılması hedefleniyor.   

Enerjide güneş ve rüzgara öncelik

- 11. Kalkınma Planı çerçevesinde, 2018’de 88 bin 551 megavat olan elektrikteki kurulu güç, 2023 itibarıyla 109 bin 474 megavata çıkarılacak.

- Kendi elektrik ihtiyacını karşılamak için lisanssız güneş ve rüzgar enerjisi santral uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacak.

- Doğal gazın elektrik üretimindeki payının 2018’de yüzde 29.85’ten yüzde 20.7’ye indirilmesi hedeflenen plana göre, yenilenebilir kaynakların payı da 2018’deki yüzde 32.5’lik seviyeden 2023’te yüzde 38.8’e yükseltilecek. 

- Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin inşaatı 2023’te tamamlanarak elektrik üretimine başlanacak. Ayrıca, iki NGS’nin daha kurulumuna yönelik çalışmalar devam edecek.

- Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ile Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii Projesi tamamlanarak toplam yeraltı depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe çıkarılacak. 

Savunmada yerlilik hedefi yüzde 75

- Geçen yıl 6.7 milyar dolar olan savunma sanayisi cirosu 2023’te 26.9 milyar dolara, 2 milyar dolarlık ihracat 10.2 milyar dolara çıkacak.

- Savunma ve havacılık sanayisindeki istihdamın söz konusu dönemde 44 bin 700 kişiden 79 bin 300 kişiye yükseltilmesi öngörülüyor. 

- Halen yüzde 65 olan savunma ve havacılık sanayisindeki yerlilik oranı da 2023’te yüzde 75’e çıkarılacak. 

- Altay tankı, yerli hava savunma sistemleri, deniz platformları envantere kazandırılacak, envanterdeki insansız hava aracı (İHA) sayısı artırılacak, İHA motoru prototipinin ve kara araç motorunun teslimatı yapılacak.

- Savunma sanayiindeki KOBİ’lere finans desteği verilecek.

2 milyon hektar alan suyla buluşacak

- Kalkınma Planı kapsamındaki 5 yıl içinde 2 milyon hektar alanın sulamaya açılması hedefleniyor.

- Tarımsal girdi ve ürün fiyat dalgalanmalarının izlenmesi, rekabetin korunması ve piyasa aksaklıklarının giderilmesine yönelik Piyasa Bilgi ve İzleme Sistemi oluşturulacak

- Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesi önlenecek, mirasçılara arazi ediniminde finansal destek sağlanacak.