07 Mayıs 2021 Cuma / 25 Ramazan 1442
Gece modu

Torba yasa 2019'da ne zaman çıkacak? (TBMM'deki yeni torba yasada neler var?)

Yeni bir torba yasanın çıkması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yasa ile ilgili son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri takip eden vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. 3600 ek gösterge, af yasa teklifi, EYT kanunu, ev hanımları ve engelli vatandaşlar için yeni torba yasada beklentiler gün geçtikçe artıyor. Peki yeni 'Torba Kanun'da çalışanlara ve işverenlere ne var ne yok? Maddeleri neler olacak? İşte konuya ilişkin yapılan son açıklamalar...

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:01 - Güncelleme: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:01

 

 

 

Torba yasa son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri yakından takip ediliyor. İnternet aramalarında; Yeni torba yasa ne zaman çıkacak? Maddeleri neler? Genel af, EYT, 3600 ek gösterge için yeni gelişme var mı? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin basına yansıyan bazı haberleri buradan sizlerle paylaşıyoruz. İşte yeni torba yasa son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri...

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında yeni bir "Torba Kanun" hükûmet tarafından TBMM’ye sevk edildi. Torba Kanun Yükseköğretim adı altında gönderilmesine rağmen çalışma hayatı ile ilgili yeni düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelere bakıldığında bazı mağduriyetlerin giderilmeye çalışıldığı görülmektedir.
 
Engellilere geriye dönük yardımlar yapılacak
 
Bakıma ihtiyacı olan engellilerin resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti alması ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin (asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden) 1347 TL’den  az olması gerekmektedir.

 

Hükûmetin ilk defa geçen sene emeklilere ödemeye başladığı Ramazan ve Kurban Bayramları İkramiyesi ile birlikte engellilere yardım yapılması için bahsi geçen gelir şartının aşılmasına neden oldu. Bu durumda olan engellilere yapılan ödemeler kesilmişti. Yapılan yeni düzenleme ile  bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dâhil edilmemesi suretiyle bakıma ihtiyacı olan engellilerin mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edebilmesi amaçlanmaktadır. Düzenleme geçerse bu nedenle yapılan yardımları kesilmiş olanlar bu haklarını geriye dönük alabilecektir.
 
İşverenleri ve iş güvenliği uzmanlarını rahatlatan düzenleme
 
İş güvenliği uzmanları belge türlerine göre iş yerlerinin tehlike sınıfları gözönünde bulundurularak görev yapmaktadır. Ancak tehlikeli sınıfta görev yapacak yeterli sayıda B sınıfı belgeye sahip uzman olmadığından geçici olarak bir alt sınıfta yer alan ve sadece az tehlikeli sınıftaki iş yerlerine hizmet vermesi mümkün olan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarına yetki verilmişti. Verilen bu yetkinin 1/1/2019 tarihinden itibaren sona ermesi ile birlikte 3078 adet C sınıfı iş güvenliği uzmanı işsiz kalmış, bunlardan hizmet alan işverenler de mağdur olmuştu.
Yapılan düzenleme ile birlikte tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanları için daralan iş piyasasının ve iş gücü piyasasının da ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 01/01/2020 tarihine kadar bir yıl daha  uzatılmaktadır.
 
3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeler
 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesinde yer alan polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine ek gösterge imkânı verileceği müjdesini 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde açıklamıştı.

 

Hâl böyle olunca doğal olarak belirtilen meslek mensupları 24 Haziran'dan beri sabırsızlıkla bu konudaki düzenlemeyi beklemektedir. Çok sayıda okuyucumuz da hemen her gün 3600 ek gösterge düzenlemesini sormaktadır. TBMM’de yer alan mevcut 'Torba Kanun'da henüz bu konuda düzenleme yer almamaktadır. Ancak bu konuda ümit ışığı iktidar partisinden kamuoyuna yansıyan sinyallarden 31 Mart Yerel Seçimler öncesi 3600 ek gösterge düzenlemesinin çıkacağı yönündedir. Önümüzdeki günlerde her an 'Torba Kanun'a bu yönde düzenleme konulması beklenmektedir.
 
EYT, stajyerler, ev hanımları ve annelerin beklentileri  

 
Hükûmet tarafından hazırlanan ve hâlen TBMM’de görüşülmekte olan "Torba Kanun" dolayısıyla yeniden umutlanan 1999 yılında iktidarda bulunan 3’lü koalisyonun mağdur ettiği EYT’li okuyucularımız başta olmak üzere stajyerler, yurt dışındaki kadınlar gibi borçlanma hakkı isteyen yerli ve millî ev kadınları, erkeklerin askerlik borçlanmasında olduğu gibi şartsız doğum borçlanması talep eden anneler kendileriyle ilgili bir hüküm olup olmadığıyla ilgili gazetemizi soru yağmuruna tuttu.

 

Hemen cevaplayalım. Hâlihazırda TBMM’de yer alan 'Torba Kanun'da bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 'Torba Kanun'un TBMM’de görüşülmesi esnasında daha birçok değişik konu ve alanlarla ilgili düzenlemelerin gireceği kuşkusuzdur. Bu bağlamda EYT’lilerle ilgili daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz tek cümlelik bir ilavenin SGK kanununa eklenmesi bu mağduriyetin giderilmesi için kâfi gelecektir… Aynı şekilde stajyerler, ev kadınları ve anneler için de 'Torba Kanun'a yeni bir düzenleme konabilmesi ihtimal dâhilindedir.

Kaynak: Turkiye Gazetesi

ESKİ HABERLER

TORBA YASADA NELER OLACAK?

Hazırlanan Kanun Teklifi ile vatandaşlarımızdan gelen talepler ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli konularda düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda toplam 12 farklı kanunda değişiklik yapılmaktadır.

Yapılan bu düzenlemeler ile;

Basılı kitap ve süreli yayınların teslimi katma değer vergisinden istisna edilmekte,

Ramazan ve Kurban bayramlarında gerçekleştirilen ikramiye ödemeleri dikkate alınmaksızın bakıma ihtiyacı olan engellilerin mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edebilmesi ve bu nedenle kesilmiş olan yardım miktarının geriye dönük olarak vatandaşlarımıza ödenmesi sağlanmakta,

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde değiştirilmesi öngörülmekte,

Petrol Piyasası Kanununda değişiklik yapılarak serbest kullanıcıların stok ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle akaryakıt temininde avantaj sağlamaları hedeflenmekte,

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amacıyla üreticilerimize tarımsal kredi borçlarını yapılandırma imkânı verilmekte,

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin (B) sinifi belgeye sahip iş güvenliği uzmanı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin ise (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüklerine ilişkin sürelerin kamu kurumları ve ellinin altında çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştirilerek oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlanmakta,

Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin uygulama açısından devamlılığının sağlanarak ilgili sektörde yaşanması muhtemel sorunların önlenmesi amaçlanmakta, ve diğer bazı konularda çeşitli değişiklikler yapılmaktadır.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri engelli yardımı kesilmesin diye gelir testinde dikkate alınmayacak" ifadelerine yer verdi.

Cep telefonunda ÖTV konusuyla ilgili Cumhurbaşkanı'na yetki verildiğini açıkladı.

TORBA YASA NE DEMEK?

Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. Üzerine de, "Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi" ibaresi konuluyor. Düzenlemeler "temel yasa" ilan ediliyor ve maddeler yerine bölümler halinde görüşülüyor. Torba düzenlemelerin birçok maddesi de komisyonlarda değil, Genel Kurul'da önergelerle monte ediliyor.