04 Mart 2021 Perşembe / 20 Recep 1442
Gece modu

Yurt dışı burs miktarında artış

Yurt dışında öğrenim görecek resmi burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı lisans öğrencileri için 360 TL, lisansüstü öğrencileri için 720 TL olarak belirlendi.

26 Aralık 2013 Perşembe 07:00 - Güncelleme: 26 Aralık 2013 Perşembe 11:03
Yurt dışında öğrenim görecek resmi burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı lisans öğrencileri için 360 TL, lisansüstü öğrencileri için 720 TL olarak belirlendi.
 
1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Tebliğ, üniversitelerin öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca, yurt dışına resmi burslu statüde öğrenime gönderilen öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin usul ve esasları belirliyor.
 
Resmi burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans öğrencileri için 360 TL, lisansüstü öğrencileri için 720 TL olarak belirlendi.
 
Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden, yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları üniversitelere (hazırlık sınıfları dahil) devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla, lisans seviyesinde yurt içi bursu ödenecek.
 
Haklarında tazminat kovuşturmasına geçilmiş olanlara görev isteseler de yurt içi bursu ödenmeyecek.
 
Yurt dışına resmi burslu olarak gidecek öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı ülke ülke yabancı para cinsinden belirlendi. 
 
1416 sayılı Kanun uyarınca resmi burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, dil kursu ve diğer öğrenim giderleri, bakanlık bütçesinin ''Yurt Dışı Burslar'' tertibinden ödenecek. Kurum öğrencilerininki ise ilgili kurumlar tarafından karşılanacak.
 
Resmi burslu öğrencilerin yurt dışında sağlık sigortası yaptırması zorunlu olacak.  Sigorta ücretleri ile sağlık sigortasının veya mahalli ödeme imkanlarının kapsamı dışında kalan sağlık giderleri, öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca ödenecek.
 
Tebliğ, 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.