27 Kasım 2021 Cumartesi / 22 RebiülAhir 1443

100 yıl sonra gözlerini mi açtı?