2 Aralık 2021 Perşembe / 27 RebiülAhir 1443

1229 yılında yaptırıldı, askeri üs olarak kullanılıyordu