4 Temmuz 2022 Pazartesi / 5 ZilHicce 1443

13. yüzyıldan beri her yıl bu camiyi onarıyorlar