30 Kasım 2021 Salı / 25 RebiülEvvel 1443

15 dakika yetti... Cadde ve yollar göle döndü