25 Ekim 2021 Pazartesi / 19 RebiülEvvel 1443

1600 yıllık mühür tarihe ışık tutacak