22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443

1890'lı yıllarda kurduğu düzenekle insanları böyle görüntüledi