16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443

19'uncu yüzyılda inşa edilmişti! Tarihi köprü yıkıldı