23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

2 bin 300 yıllık tarihi surlar birleşiyor