27 Kasım 2021 Cumartesi / 22 RebiülAhir 1443

300 film yaptım dedi, kovuldu