18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443

36 yıl sonra gelen zafer coşkuyla karşılandı! Karagümrük yanıyor