5 Temmuz 2022 Salı / 6 ZilHicce 1443

4 bilezikle girdi! Şimdi paraya para demiyor!