16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443

5 günde 40 sivil öldü!